Nebuď otrok drog

Úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku "Ako by mi drogy skomplikovali život?" a zamerať sa na to, o čo všetko by ako užívatelia drog (ne)dobrovoľne prišli. Práce môžu byť vyhotovené v literárnej (poézia alebo próza), alebo výtvarnej podobe (s použitím ľubovoľnej výtvarnej techniky s výnimkou počítačových grafických programov). Maximálny rozsah literárnych prác sú dve normostrany (najviac 3600 znakov textu vrátane medzier), výtvarné práce musia byť vyhotovené v rozmeroch formátu A4 alebo A3.

ODKAZY