Predseda žiackej školskej rady

Mgr. art. Jana Nálepková 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

KONZULTAČNÉ HODINY:

Po dohode v kabinete č. 112 (malá budova)

ČINNOSŤ ŠTUDENTSKEJ ŠKOLSKEJ RADY:

- Študentská školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

- Študentská školská rada rieši problémy a sťažnosti študentov s vedením školy. Zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje študentov aj navonok.

- Študentská školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

- Študentská školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.