Prípravný kurz

Prípravný kurz bude opäť v ponuke od decembra 2017.

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba - základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt - rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)

Cena: 35 €

Termíny december 2016 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 2.12. 9.12. 16.12. 10  - kurz je zrušený 
soboty  9,00 - 12,00 3.12. 10.12. 17.12. 0  Mgr.art. Katarína Ivanová kurz ukončený 

 

Termíny január 2017 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 13.1. 20.1. 27.1. 0  Mgr.art. Adrián Bačo kurz ukončený
soboty  9,00 - 12,00 14.1. 21.1. 28.1. 0

Ak. mal. Darina Kopková 

kurz ukončený

 

Termíny február 2017 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 10.2. 17.2. 24.2. 0   Mgr.art. Katarína Ivanová kurz ukončený
soboty  9,00 - 12,00 11.2. 18.2. 25.2. 0

 Mgr. Lucia Findoráková

kurz ukončený

 

Termíny marec 2017 dátum voľné miesta lektor poznámka
piatky 16,00 - 19,00 3.3. 17.3. 24.3. 0 ak. mal. Zdenka Blonska   kurz prebieha
soboty  9,00 - 12,00 4.3. 18.3. 25.3. 0

Mgr.art. Katarína Fazekasová

 
kurz prebieha

> prihláška

 

 

ODKAZY