Prípravný kurz

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba - základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt - rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)

Cena: 35 €

Termín december 2017   dátum   voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 1.12. 8.12. 15.12. 5 akad. mal. Zdenka Blonská
soboty  9,00 - 12,00 2.12. 9.12. 16.12. 4 Mgr. art. Katarína Fazekašová
           
Termín január 2018   dátum   voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 12.1. 19.1. 26.1. 8 Mgr. art. Katarína Ivanová
soboty  9,00 - 12,00 13.1. 20.1. 27.1. 3 akad. mal. Darina Kopková
           
Termín február 2018   dátum   voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 9.2. 16.2. 23.2. 8 akad. mal. Darina Kopková
soboty  9,00 - 12,00 10.2. 17.2. 24.2. 4 Mgr. art. Adrián Bačo
           
Termín marec 2018   dátum   voľné miesta lektor
piatky 16,00 - 19,00 9.3. 16.3. 23.3. 10 Mgr. art. Katarína Fazekašová
soboty  9,00 - 12,00 10.3. 17.3. 24.3. 4 akad. mal. Zdenka Blonská

> prihláška

 

 

 

ODKAZY