Maturita v mimoriadnom termíne september 2017

MATURITA V MIMORIADNOM TERMÍNE SEPTEMBER 2017

MS – september 2017, MS v mimoriadnom termíne

PČOZ: 4.9. – 28.9.2017

            4.9.2017: 9.00 – poučenie BOZP – v zasadačke

                              10.00 – zadanie tém PČOZ, učebňa č. 13

ÚFIČ :

ŠTVRTOK: 28.9.2017 obhajoba PČOZ + TČOZ  - rozpis bude zverejnený neskôr

PIATOK: 29.9.2017  ANJ + SJL  - rozpis bude zverejnený neskôr

 

 

Predseda žiackej školskej rady

Mgr. Dana Marič

Predseda žiackej školskej rady

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        

KONZULTAČNÉ HODINY:

Pondelok 14.25 – 15.10 v kabinete číslo 9

ČINNOSŤ ŠTUDENTSKEJ ŠKOLSKEJ RADY:

- Študentská školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré    zároveň organizuje.

- Študentská školská rada rieši problémy a sťažnosti študentov s vedením školy. Zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje  študentov aj navonok.

- Študentská školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

- Študentská školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

 

Koordinátor zdravého životného štýlu

Mgr. Ľubica Reváková 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

KONZULTAČNÉ HODINY:

Po dohode v kabinete č. 9 (prízemie)

 

HLAVNÉ ČINNOSTI KOORDINÁTORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU:

- prevencia drogových závislostí, šikanovania, zvýšenej agresivity, obezity, sexuálne prenosných chorôb

- organizácia kurzov prvej pomoci v rámci Účelového cvičenia a Kurzu ochrany človeka a prírody

- podpora darovania krvi u študentov v spolupráci so Slovenským červeným krížom

- zapájanie študentov do verejných zbierok (Deň narcisov, Deň nezábudiek, Biela pastelka)

 

Odkazy:

  • kosice.redcross.sk
  • dennarcisov.sk
  • bielapastelka.sk
  • dusevnezdravie.sk

Úspechy

V tejto sekcii nájdete:

  • informácie o najvýznamnejších úspechoch našich žiakov v súťažiach
  • linky na stránky našich úspešných absolventov
  • tlačové správy o aktivitách školy
  • linky na články zverejnené v médiách
  • ďakovné listy

Učebný plán DIZAJN

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

7

11

11

10

39

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny dizajnu

     

1

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

 Teoretická odborná príprava

náuka o materiáloch

 

1

   

1

technológia

 

1

   

1

teória priestorovej tvorby

 

2

2

2

6

Počítačová grafika

rastrová grafika

2

     

2

vektorová grafika

1

     

1

praktická fotografia

2

     

2

dokumentácia v CAD

 

3

   

3

modelovanie 3D

 

2

2

 

4

príprava do tlače

   

2

2

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

10

10

12

43

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

   

8

kresba

3

2

2

2

9

písmo a typografia

 

2

   

2

modelovanie a práca s materiálom

4

     

4

Odborná prax

grafický dizajn

 

2

 5 5

12

priestorový dizajn

   

3

5

8

   

33

33

33

33

132

Učebný plán FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

6

7

14

14

41

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny fotografie

1

     

1

dejiny kinematografie

 

1

   

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

technológia

1

     

1

náuka o materiáloch

 

1

   

1

teória atelierovej fotografie

 

2

2

 

4

základy kinematografie a videa

   

2

 

2

fotografická technika

     

2

2

Počítačová grafika

rastrová grafika

2

     

2

vektorová grafika

 

1

   

1

príprava do tlače

   

2

 

2

fotografický dizajn

   

3

5

8

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

12

14

7

8

41

Výtvarný základ

výtvarná príprava

5

4

   

9

písmo

1

2

   

3

kresba

 

2

2

 

4

Odborná prax

fotografická tvorba

6

6

5

5

22

videotvorba

     

3

3

   

33

33

33

33

132

Učebný plán PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

7

7

10

8

31

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny a teória dizajnu

   

1

1

2

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Toeretická odborná príprava

technické kreslenie

2

     

2

náuka o materiáloch

 1

   

1

technologia

 

1

   

1

teória priestorovej tvorby

 

1

   

1

Počítačová grafika

vektorová grafika

2

     

2

rastrová grafika

 

2

   

2

praktická fotografia

 

1

   

1

3D modelovanie

   

2

 

2

príprava do tlače

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

14

11

14

51

Výtvarný základ

výtvarná príprava

5

6

   

12

kresba

2

2

2

2

8

modelovanie a práca s materiálom

4

4

   

8

písmo a typografia

2

   

2

Odborná prax

obalový dizajn

   

3

 

3

komunikačný dizajn

   

3

 

3

firemná identita

     

5

5

výstavy a prezentácie

     

4

4

verejný priestor

   

3

3

6

   

33

33

33

33

132

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 201 návštevníkov a žiadni členovia on-line