Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Absolvovaním vzdelávacieho programu jednotlivých študijných odborov absolventi školy získajú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa na trhu práce v oblasti kreatívneho priemyslu alebo ich ďalej rozvíjať štúdiom na vysokých školách. Svoje miesto si môžu nájsť u zamestnávateľov:

 • reklamné agentúry a marketingové oddelenia firiem
 • firmy z oblasti tvorby počítačových hier a digitálnych aplikácií
 • fotoateliéry
 • vydavateľstvá, polygrafické a reprodukčné firmy
 • televízne a filmové štúdia
 • web dizajn štúdiá
 • divadlá, múzeá a galérie
 • agentúry pre tvorbu a realizáciu výstav a veľtrhov
 • dizajnérske a interiérové štúdiá
 • ateliéry pre tvorbu architektúry, urbanizmu a záhradného dizajnu
 • umelecko-remeselné dielne
 • starožitnosti a archívy

Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady pre vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti dizajnu. 

ODKAZY