Komisionálne skúšky - 2.polrok 2013/2014

Časový harmonogram komisionálnych skúšok

Trieda

Predmet

Dátum

Čas

Miestnosť

Predseda

Skúšajúci

Prísediaci

IV.C

SJL

21.8.

8:20

5

ŽIA

KAV

FAÁ

IV.C

OAG

21.8.

9:10

5

MIL

KAÁ

MAČ

IV.C

SJL

21.8.

9:10

8

ŽIA

KAV

FAÁ

IV.C

NEJ

21.8.

10:00

5

KAV

ŽIA

PEN

IV.C

ANJ

21.8.

10:00

8

FAÁ

ČON

MIL

I.B

DEJ

25.8.

8:20

7

PEN

FUN

ČON

I.B

DVK

25.8.

9:10

7

BAČ

FUN

LOR

II.B

NEJ

25.8.

9:10

5

KAV

ŽIA

PEN

I.B

DFO

25.8.

10:00

36

KLB

ŠEB

KZI

II.B

PXA

25.8.

11:05

36

ŠEB

MRK

KLB

II.B

DVK

25.8.

11:05

7

BAČ

FUN

LOR

I.B

RGR

25.8.

11:05

23PC

ŠEB

KLB

KZI

I.B

SJL

26.8.

8:20

5

KAV

FAÁ

ŽIA

I.B

FYZ

26.8.

9:10

5

FAÁ

PEC

SMU

I.B

CHE

26.8.

10:00

5

FAÁ

PEC

SMU

III.C

SJL

27.8.

8:20

5

FAÁ

KAV

ŽIA

I.P

ZVK

27.8.

8:20

26PC

LOR

DEM

BLO

II.B

PXA

27.8.

8:20
11:50

35

MIC

IVK

KLB

I.P

TED

27.8.

9:10

26PC

BLO

LOR

BED

I.P

DMU

27.8.

9:10

26PC

SMU

KLB

DEM

I.A

TMA

27.8.

10:00

15

MAČ

ŠPA

BAČ

I.A

SCP

27.8.

12:50

15

MAČ

PKL

KUŽ

I.A

DVK

27.8.

13:40

7

MAČ

FUN

BED

I.A

MPA

27.8.

11:05
12:40

15

MAČ

PKL

KUŽ

ODKAZY