Výsledky prijímacích skúšok PMŠ - 2. termín

Výsledky prijímacích skúšok na pomaturitné štúdium na školský rok 2014/2015 – 2. termín

zo dňa 19.8.2014

 

kód žiaka

úloha 1

úloha 2

úloha 3

spolu

odpočet za MS

výsledné hodnotenie

rozhodnutie

F21

31

29

40

100

0

100

 vyhovel/a -prijatý/á

F76

24

39

29

92

0

92

 vyhovel/a -prijatý/á

F43

36

31

28

95

-10

85

 vyhovel/a -prijatý/á

F52

39

24

28

91

-20

71

 vyhovel/a -prijatý/á

Vyučovanie začína 2.9.2014 o 8,20 hod.

ODKAZY