Exkurzia Tutanchamon - Bratislava

 

Program:

  • 4.30                   Odchod do Bratislavy – parkovisko pred Jumbom
  • 12.00 – 14.00     Prehliadka výstavy Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady
  • 14.00 – 15.00     Presun spojený s prehliadkou centra hlavného mesta
  • 15.00 – 17.00     Prehliadka Slovenskej národnej galérie
  • 17.00 – 19.00     Voľný program
  • 19.00                 Odchod do Košíc

Cena:    28,- EUR

Termín: piatok 5. 9. 2014

V cene je zahrnutá doprava vlastným autobusom a vstupné na prehliadky.

Vedúci exkurzie:             Mgr. Dana Marič

Sprievodca:                    Mgr. art Rosanna Báthoryová 

Škola prispieva na vstupné pre každého žiaka sumou 5€ (zohľadnené už v cene) z prostriedkov neinvestičného fondu ŠUVKA.

ODKAZY