Náhradný rozvrh od 2.9.2014

Utorok                                                  dátum 2.9.2014

 

 

1

2

3

4

5

6

I.A

G1

Slávnostné zahájenie školského roka

2014/2015

šk. dvor

Začiatok   o 8:15 hod

TRH

ŠIR

5

Prehliadka priestorov

ŠÚV

MIL, ČER  

   

G2

   

R

   

I.B

F1

TRH

KAL

7

Prehliadka priestorov

ŠÚV

KAL, STG

   

F2

   

A

   

I.C

D1

TRH

ČON

8

Prehliadka priestorov

ŠÚV

ČON, BED

   

D2

   

V

   

E

   

II.A

G

TRH

MAČ

30

     

S

     

R

     

II.B

F1

TRH

IVK

36

     

F2

     

A

     

II.C

D1

TRH

BEN

123

     

D2

     

V

     

E

     

III.A

G1

TRH

RÁC

29

     

G2

     

R

     

III.B

F1

TRH

FAÁ

35

     

F2

     

F3

     

III.C

V1

TRH

AND

17

     

V2

     

A

     

III.D

D1

TRH

KAÁ

105

     

D2

     

S

     

IV.A

G1

TRH

PEN

22

     

G2

     

R

     

IV.B

F1

TRH

FIN

123

     

F2

     

A

     

IV.C

V1

TRH

KAV

25

     

V2

     

D1

     

D2

     

I.P

D1

TRH

KRA

16

Prehliadka priestorov

ŠÚV

FUN, REN  

   

D2

   

F

   

II.P

F

TRH

ČIA

107

     

Streda                                                   dátum 3.9.2014

 

 

1

2

3

4

5

6

 

I.A

G1

TRH

fotenie

ŠIR, ŠEB

30

SJL

vstupný   test

FAÁ

30

SJL

FAÁ

30

ANJ vstup.   t./konverz.

MIL

28

 

G2

 

R

ANJ vstup.   t./konverz.

MAČ

105

 

I.B

F1

ANJ vstup.   t./konverz.

MIL

28

TRH

fotenie

STG, ŠEB

5

SJL

vstupný   test

STG

25

SJL

STG

25

 

F2

 

ANJ vstup.   t./konverz.

MAČ

29

 

A

 

I.C

D1

DEJ

FUN

8

DVK

FUN

8

SJL

vstupný   test

KAV

8

SJL

KAV

8

TRH

fotenie

ČER, ŠEB

8

 

D2

 

V

 

E

 

II.A

S

Projekt bábkové divadlo - KAL,   zraz na školskom dvore

 
 

Účelové cvičenie – KAM, AND, BED

 

II.B

 

Účelové cvičenie – KAM, AND, BED

 

II.C

 

Účelové cvičenie – KAM, AND, BED

 

III.A

G1

NAV - BLO   – 103,104

DVK

vstupný   test

FUN

29

DVK

FUN

29

SJL

vstupný test KAV

29

SJL

KAV

29

 

G2

 

R

PXA - LAC   – 15

 

III.B

F1

PXA – fotenie prvákov - ŠEB - 36

 

F2

 

F3

RGR - DEM   – 26PC

PIM - DEM   – 10

 

III.C

V1

Maľovanie lavíc - LOR – dvor

 

V2

 

A

PQA - ŠTE   – 125PC

PQA - KOL   – 125PC

 

III.D

D1

DZI - KOZ   – 25

DZI - MIL   – 25

výstavy – FUN  

 

D2

 

S

Projekt bábkové divadlo - PKL,   zraz na školskom dvore

 

IV.A

G1

PXA - LUK   – 113

NAV - MAČ   – 105

SJL

vstupný   test

FAÁ

5

SJL

FAÁ

5

 

G2

 

R

ROT - BÁT   - 16

 

IV.B

F1

KEB - BAČ   – 22a

FDE - KLB   – 34,   35

 

F2

KEB - SZA   – 22b

 

A

ZPD - PEN   – 126

KEA - KOL   – 122

 

IV.C

V1

SJL

vstupný   test

KAV

5

SJL

KAV

5

PEG - BRA   – 301ab

 

V2

 

D1

KEB - BAČ   – 22ab

výstavy – BAĆ

 

D2

 

I.P

D1

Krajinársky kurz

teória

ILČ - 124

Krajinársky kurz – v teréne

BLO/BAÁ

 

D2

 

F

 

II.P

F

DVK vstup.   test - TKA – 107

VDT- KZI –   107

 

Štvrtok                                                  dátum 4.9.2014

 

 

1

2

3

4

5

6

I.A

 

Účelové cvičenie –AND

I.B

F1

Účelové cvičenie – STG

Prednáška kulturpark

začiatok o 11:00 – STG

F2

A

I.C

 

Účelové cvičenie – KAM

II.A

G

GRT – BAÁ   – 104

S

Projekt bábkové divadlo - KAL

R

MLP - ŠPA   – 15

MLP – FUN - 15

II.B

F1

MAT

opakovanie

SMU

30

MAT

SMU

30

ANJ vstup.   test/konverz.

MAČ – 28, MIL - 29

Prednáška kulturpark

začiatok o 11:00 – REN

F2

A

II.C

D1

DVK

vstupný   test

FUN

8

DVK

FUN

8

SJL

vstupný   test

KAV

8

SJL

KAV

8

ANJ vstup.   test/konverz.

MAČ - 28

D2

V

ANJ vstup.   test/konverz.

ČON - 29

E

III.A

G1

ANJ vst.   test RÁC - 36

NAV - RÁC

36

NAV - ČER

36

NAV - MIL - 36

G2

R

ANJ vstup.   test/konverz.

MIL - 29

TKO - BÁT   – 16

III.B

F3

SJL

vstupný   test

FAÁ

5

Prednáška kulturpark

začiatok o 11:00 – MRK

F2

ANJ vstup.   test/konverz.

ČON - 34

F1

III.C

V1

Maľovanie lavíc - LOR – dvor

V2

A

MOD – ILČ   – 124

MOD – MRK   – 124

Prednáška kulturpark

začiatok o 11:00 – KOL

III.D

D1

GDI - JAN   – 313ab

GDI - DEM   – 313ab

D2

S

Projekt bábkové divadlo - KAL

IV.A

G1

PXA - LUK   – 105,   113

PXA - SMU   – 105,   113

PXA - KAV   – 105,   113

G2

R

PXA - LAC   – 13

PXA - ČON –   13

PXA - FAÁ   – 13

IV.B

F1

SJL

vstupný   test

FAÁ

5

SJL

FAÁ

5

PXA - KZI   – 35

Prednáška kulturpark

začiatok o 11:00 – KZI, KLB, KOL

F2

FDE - KLB   – 34

A

PQA - KOL   – 125PC

IV.C

V1

NAV - KOP   – 301a

NAV - BED   – 301a,b

V2

NAV - IVA   – 301b

D1

DZI - KOZ   – 316a

DZI - BRA   – 316a,b

DZI - ČER   – 316a,b

D2

I.P

D1

Krajinársky kurz – v teréne

BLO/BAČ

D2

F

II.P

F

ZTG - ŠEB   – 33

Prednáška kulturpark

začiatok o 11:00 – ŠEB

                   

Piatok                                                   dátum 5.9.2014

 

 

1

2

3

4

5

6

 

I.A

G1

VPR - ŠIR   – 103,   104

VPR - ČER   – 103,   104

 

G2

 

R

VPR - ŠPA   – 13

VPR - KLB   – 13

 

I.B

F1

VPR - FIN   – 36

VPR - LOR–   36

VPR - MRK–   36

 

F2

 

A

VPR - KAL   – 122

 

I.C

D1

VPR - KAÁ   – 313a,b

VPR - BAÁ   – 313a,b

 

D2

 

V

VPR - BED   – 316a,b

 

E

 

II.A

 

výstava Tutanchámon – MAČ, BÁT,

výstavy a exkurzie Košice pre ostatných - FUN

 

II.B

   

II.C

   

III.A

G1

PXA - LUK   – 105

PXA - ŠEB   – 105

PXA - MRK   – 105

PXA - FAÁ   – 105

 

G2

PXA - LUK   – 113

PXA - ŠEB   – 113

PXA - MRK   – 113

PXA - FAÁ   – 113

 

R

MOD – KUŽ   – 15

MOD – KOL   - 15

MOD – KLB   - 15

 

III.B

F1

SJL

FAÁ

25

SJL

FAÁ

25

MRK

OBN

25

TEC - ŠEB   – 33

 

F2

PIM - DEM   – 35

 

F3

KEB - BRA   – 22b

 

III.C

V1

EKO

PEN

5

SJL

vstupný   test

FAÁ

5

SJL

FAÁ

5

PXA - LOR   – 5

 

V2

 

A

KEA - KOL   – 125PC

 

III.D

D1

DZP - BEN   – 319

DZP - KAV   – 319

 

D2

 

S

Projekt bábkové divadlo - PKL

 

IV.A

G1

ANJ vstup.   test/konverz.

ČON - 28

NEJ vstup.   test/konverz.

STG - 30

TVŠ ch - KAM – TV

TVŠ d - AND – TV

 

G2

 

ANJ vstup.   test/konverz.

MIL - 29

 

R

 

IV.B

F1

TVŠ ch - KAM – TV

TVŠ d - AND – TV

ANJ vstup.   test/konverz.

ČON - 28

NEJ vstup.   test/konverz.

STG - 30

 

F2

 

ANJ vstup.   test/konverz.

MIL - 29

 

A

 

IV.C

V1

NEJ vstup.   test/konverz.

STG - 30

TVŠ ch - KAM – TV

TVŠ d - AND – TV

ANJ vstup.   test/konverz.

ČON - 28

 

V2

 

D1

ANJ vstup.   test/konverz.

MIL - 29

 

D2

 

I.P

D1

Krajinársky kurz – v teréne

BLO/BAČ

 

D2

 

F

 

II.P

F

ATA - KOL   – 34

DFO - REN   – 34

DOF - REN   – 34

 
                   

ODKAZY