Ponuka krúžkov pre školský rok 2014/2015

 

 

Seminár z dejín umenia

Upevňovanie a rozširovanie
poznatkov z dejín umenia.
Odborné exkurzie a práca v teréne.

M. Fuhrman

Reštaurátorsky prieskum
 v historických objektoch

Praktická realizácia reštaurátorskeho
 výskumu v teréne.

R. Báthoryová

Stolný tenis

Nácvik a zdokonaľovanie herných schopností
jednotlivca a ich upevenie v družstve,
ktoré bude reprezentovať ŠÚV na
 súťažiach stredných škôl.

M. Andrássy

Volejbalový krúžok

Nácvik a zdokonaľovanie herných schopností
jednotlivca a ich upevenie v družstve,
ktoré bude reprezentovať ŠÚV na
 súťažiach stredných škôl.

J. Kaminský

Stolný hokej

 

M. Milkov

Filmový klub

Krúžok vhodný nielen pre filmových fajnšmekrov. Predstavíme si rôznych svetových i slovenských režisérov a pozrieme si to najlepšie z ich tvorby. Zaoberať sa budeme hlavne alternatívnymi a undergroundovými filmami. Každý žiak  na krúžku  odprezentuje svojho obľúbeného režiséra a predstaví nám jeho filmovú tvorbu.

M. Ivaníková

Hra na bicie nástroje

Hra na bicie nástroje rôznych krajín sveta /djembe, darbuka, tabla, kanjira, rámový bubon, hudobný luk... / spojené s
audio a video ukážkami presahov tradičných nástrojov a súčasnej hudby.

P. Lőrinc

Adobe Lightroom a Muse

Krúžok bude rozdelený na dva celky – polroky. Prvý polrok sa budeme venovať programu Adobe Lightroom, ktorý slúži na úpravu fotografií vo formáte RAW, tvorbu katalógov a jednoduchých slideshow. Druhý polrok sa zameriame na program Adobe Muse, určený na tvorbu web-stránok – bez kódovania, len pomocou grafiky.

M. Demočková

Digitálna maľba

Kurz je zameraný na zvládnutie základných a pokročilých postupov v digitálnej maľbe. Na kurze si osvojíte rôzne techniky a postupy od vytvárania vlastných štetcov až po finálnu digitálnu maľbu na základe vlastných nápadov a návrhov. Pri maľbe budete používať grafický tablet. (stylus) Hotové diela môžete prezentovať vo svojom portfoliu, na webstránke alebo vytlačiť na papier či plátno. Témy budú ľubovoľné od jednoduchších až po komplexnejšie. 

N. Ráczová

Pokročilé techniky
 digitálnej maľby

Kurz je zameraný na osvojenie pokročilých techník digitálnej maľby. Vedomosti sa dajú využiť vo voľnej tvorbe, v komerčnej tvorbe, v ilustrácií a reklame.

Z. Lukács

Krúžok figurálnej kresby
a aktu


Krúžok je zameraný na kresbu ľudskej figúry aj v životnej veľkosti podľa živého modelu. Krúžok doporučujeme ako súčasť prípravy na prijímacie talentové skúšky na vysoké umelecké školy.

O. Szabó

Krúžok maliarských techník

Krúžok je zameraný na rôzne maliarske techniky na technologické procesy a postupy. Účastníci sa naučia napnúť, izolovať a našepsovať plátno, a pripraviť iné podklady a podložky. Zaoberajú sa filozófiou farieb, teóriu miešania farby a rôzne postupy pri maľbe, od podmaľby cez imprimitúru až po záverečné fixovanie či lakovanie.
– maľba pastelom a gvašom
– maľba akvarelovými farbami
– maľba akrylovými farbami
– olejomaľba
– experimentálna maľba

O. Szabó

Krúžok tvorivosti a prípravy na VŠ

Zámerom krúžku je nazeranie do obalov domácich prác, konzultácií a príprava na Vysokú školu umeleckého smeru.
ide o individuálne doplnenie zručností, vedomostí a prezentácie v oblasti odevnej a textilnej tvorby, knižnej ilustrácie a druhmi knižnej tvorby, tvorbe portfólií,  klasickej grafickej tvorbe a maľbe ako príprava na Vysokú školu umeleckého smeru.

Z. Blonská

Tvorba šperkov
a odevných doplnkov

Na krúžku Šperky a odevné doplnky budeme tvoriť šperky a odevné doplnky hraničiace s výtvarnými objektmi, typické experimentovaním s tvarom. Predmety dekoratívneho charakteru slúžiacie na ozdobu ale aj predmety spájajúce estetický účinok s praktickou funkciou, ktoré môžu byť súčasťou odevu.
Na tvorbu náušníc, náramkov, príveskov a brošní použijeme netradičné materiály, v netradičných kombináciách.Krúžok je určený mladým ľuďom, ktorí bažia po originálnych doplnkoch.

K. Ivanová

Krížom - krážom

Práca s materiálmi a využitie rôznych techník vo výtvarnej tvorbe - textilné: tlač, patchwork, drotárske/ šperkárske. Praktické cvičenia.

A. Bednárová

Receptár

Krúžok na rozvoj maliarskych techník, farebná kuchyňa, relaxačné stretnutia s maľbou. Materiály, postupy,techniky.

D. Kopková

Tvorivý krúžok

V krúžku si vyskúšate rôzne technológie spracovania tradičných i netradičných materiálov  - studená batika, tepanie, odlievanie pozitívu, negatívu, patinovanie, asambláže, plstenie ...) Činnosti prispôsobíme záujmu.

Ľ. Benková

Klasická
 čiernobiela fotografia

Práca s klasickou fotografickou technikou, experimenty vo fotografickej komore, rôzne fotochemické postupy, klasická retuš a úprava čiernobielych fotografií.

R.Markovičová

Krúžok študijnej
kresby a maľby

Náplňou krúžku je realistická  študijná kresba podľa predlôh. Techniky a materiály – uhoľ, suchý pastel, tuš, lavírované a kolorované kresby s presahom do maľby.

R. Lacko

Pútnický krúžok

Krúžok je zameraný na poznávanie kultúry krajín ( Blízky i Ďaleký Východ) a ich pútnických miest, sakrálnych pamiatok, objektov  a umenia formou prednášok a premietaní.
Súčasťou krúžku je i výjazd do blízkeho okolia vo forme výletu za účelom spoznávania slovenských prírodných a kultúrnych krás.

M. Špak

Easy English

Krúžok je zameraný na precvičenie a prehĺbenie učiva, jednoduchou formou sa budeme venovať nielen gramatickým javom, ale aj "pospíkujeme" na rôzne témy.

D. Marič

Fotografovanie
 pri umelom svetle

Práca s umelým osvetlením vo fotografickom ateliéri s využitím osvetľovacích telies, zábleskového zariadenia, pozadia, statívov a ďalších technických pomôcok. Témy: zátišie, hlava, portrét, postava. Krúžok bude prebiehať počas týždňa (termín spresníme v priebehu septembra).

M. Šebej

Monotýpia

Zámerom krúžku je rozšíriť si vedomostí o netradičných grafických technikách hravou formou.

D. Širancová

ODKAZY