Erasmus +

 

Na projekte sa stretnú mladí ľudia s túžbou vzdelávať sa v oblasti digitálnych kompetencíí, ktorí na to nemajú dostatočné finančné prostriedky. Prostredníctvom tvorby kreatívných mini reklám zameraných na život v Maďarsku a na Slovensku na témy: jazyk, dovolenka, manželstvo, humor, strava a ľudia, sa účastníci budú vzdelávať v oblasti digitálných kompetencií, zlepšovať si komunikáciu v anglickom jazyku, spoznávať a učiť sa jazyk susednej krajiny, spoznajú novú mentalitu, rozširovať svoju kreativitu, budovať solidaritu, jednotu a kooperáciu a odstraňovať neopodstatnené predsudky voči národom.

Súčasťou projektu bude spoločné zakopanie skutočnej sekery ako symbol mieru, jednoty a priateľstva a odstránenia predsudkov medzi mladými ľudmi zo Slovenska a Maďarska. V závere projektu sa pripraví výstupné DVD, s obsahom týchto mini reklám a jednoduchý no výstižný program, s ktorým sa pôjde medzi žiakov na 2 vopred vybavené stredné školy a do jedného domova dôchodcov. Maďarskí partneri výstup zopakujú po návrate z výmeny.

Veríme, že vďaka projektu dostanú mladí ľudia šancu naučiť sa nové veci v oblasti digitálnych vedomosti, zlepšiť svoje doterajšie zručnosti a že pomôcou šírenia výsledkov projektu - myšlienka harmonických jednotných a bezkonfliktných vzťahov medzi slovákmi a maďarmi sa stane skutočnosťou.

Prihlásiť sa môžete na sekretariáte najneskôr v pondelok 8. 9. 2014. Aktivita je vhodná aj pre pomaturitných študentov. Žiaci majú všetko hradené z projektu a budú uvoľnení z vyučovania.

V prípade väčšieho záujmu sa uskutoční výber na základe študijných výsledkov. (Komunikačný jazyk - anglický).

Výber žiakov už je ukončený.

 

ODKAZY