Prezentácia ERASMUS +

Vo štvrtok 18.9.2014 počas 4. vyučovacej hodiny v učebni č.5

sa uskutoční prezentácia

medzinárodných výmenných pobytov v rámci ERASMUS +

Prezentácie sa zúčastnia:

III.B F2, F3        DEM, IVK

IV.B F1, F2        MRK, KLB

IV.B A                KOL

Ostatní záujemcovia po dohode s vyučujúcim konkrétnej hodiny.

ODKAZY