Harmonogram MS - september 2014

Pondelok 29. 9. 2014

 

žiak

začiatok prípravy

začiatok odpovede

komisia

učebňa

inštalácia

F

7,00

8,00

-

126

PČOZ

Petrovčinová

-

8,00

JAK,KLB,IVK,KZI

126

TČOZ

Petrovčinová

8,30

9,00

JAK,ŠEB,KLB,FIN,PEN,FUN

126

inštalácia

A

7,00

8,00

-

127

inštalácia

V

7,00

8,00

-

126

PČOZ

Body

-

8.00

UHR,ČEP,KOL,KRA

127

PČOZ

Štofan

-

8.20

UHR,ČEP,KOL,KRA

127

TČOZ

Body

8.40

9.10

UHR,ČEP,KOL,KRA,PEN,TKA

127

TČOZ

Štofan

9.10

9.40

UHR,ČEP,KOL,KRA,PEN,TKA

127

PČOZ

Grecula

-

10.20

KOV, HOR,IVA

126

PČOZ

Sopková

-

10.40

KOV,HOR,IVA,

126

TČOZ

Vašková

11.10

11.40

KOV,HOR,IVA, KRA,FUN,PEN

126

TČOZ

Grecula

11.40

12.10

KOV,HOR,IVA, KRA,FUN,PEN

126

TČOZ

Sopková

12.10

12.40

KOV,HOR,IVA, KRA,FUN,PEN

126

Utorok 30. 9. 2014

 

žiak

začiatok prípravy

začiatok odpovede

komisia

učebňa

SJL

Sopková

8,00

8,20

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Body

8,20

8,40

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Štofan

8,40

9,00

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Grecula

9,00

9,20

SAR,KAV, FAÁ

127

SJL

Petrovčinová

9,20

9,40

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Gogáľová

10.20

10,40

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Kočiš

10,40

11,00

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Mrázová

11.00

11.20

SAR, KAV, FAÁ

127

SJL

Labant

11.20

11.40

SAR, KAV, FAÁ

127

ANJ

Hudák

12.20

12.40

KOV, MIL,ČON

127

ANJ

Sopková

12.40

13.00

KOV, MIL,ČON

127

ANJ

Body

13.00

13.20

KOV, MIL,ČON

127

ANJ

Štofan

13.20

13.40

KOV, MIL,ČON

127

NJ

Grecula

12.20

12.40

PEC, STG, PEN

126

NJ

Petrovčinová

12.40

13.00

PEC, STG, PEN

126

ODKAZY