ČLENSKÁ SCHÔDZA ZDRUŽENIA RODIČOV - 1.ročník

SA USKUTOČNÍ V piatok 3.10.2014 o 16,00 hod. v hlavnej budove na prízemí:

I.A - triedny Danka Širancová - učebňa 5
I.B - triedny Zuzana Kaliňáková - učebňa 7  (zastupujúca triedna učiteľka Jana Steingartner)
I.C - triedny Miroslava Čonková - učebňa 8

Na rodičovskom združení je možné zaplatiť rodičovský príspevok vo výške 35 € (poberatelia štipendia 15 €).

Po rodičovskom združení (cca o 17,00 hod.) sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov.

ODKAZY