Rodičovské združenie

 

Triedne aktívy 17,00 hod.:

I.B - Zuzana Kaliňáková - poschodie učebňa 28

II.A - Dana Marič - prízemie učebňa 5

II.B - Michaela Ivaníková - prízemie učebňa 16

II.C - Ľudmila Benková - prízemie učebňa 7

III.A - Noémi Ráczová - prízemie učebňa 8

III.B - Zuzana Fabiánová - poschodie učebňa 25

III.C - Miroslav Andrássy - poschodie učebňa 22

III.D - Barbora Kravcová - poschodie učebňa 30

IV.A - Miriam Pentráková - prízemie učebňa 17

IV.B - Lucia Findoráková - poschodie učebňa 36

IV.C - Jurajka Kavuličová - poschodie učebňa 29

Konzultácie s vyučujúcimi cca 17,30 hod.:

jazyky a dejepis - prízemie kabinet 9

propagačná grafika - prízemie učebňa 10

dizajn-grafický a priestorový dizajn - prízemie učebňa 11

konzervátorstvo a reštaurátorstvo - prízemie kabinet 12

propagačné výtvarníctvo, dizajn exteriéru, scénografia - poschodie učebňa 22

matematika, fyzika, chémia - poschodie učebňa 23

animovaná tvorba - poschodie učebňa 23

fotografický dizajn - poschodie učebňa 28

 

 

 

ODKAZY