Harmonogram komisionálnych skúšok

august 2016
Trieda Žiak Predmet Dátum Čas Miestnosť Predseda Skúšajúci Prísediaci
prestup na G Čechová PKA 17.8. 8:20 103 BED BLO FAZ
prestup na G Čechová MLP 17.8. 9:15 103 DUC FAZ BLO
III.C Feťková SJL 17.8. 8:20 8 REV VAL STG
III.C Feťková KAJ 17.8. 9:15 8 ČON MIL CAB
III.C Knižková DVK 18.8. 9:15 7 FIN DVK TKA
prestup na G Machková KEB 17.8. 8:20 22 ILČ BAČ SZA
prestup na G Machková MLP 17.8. 9:15 103 DUC FAZ BLO
II.B Mihaliková VPR 17.8. 8:20 34 KLB FIN LOV
III.C Novická BIO 17.8. 8:20 5 SMU PEC MIC
I.B Pandičová MAT 17.8. 9:15 5 PAP SMU PIK
III.C Tolmácsi GDI 17.8. 9:15 10 RÁC NAL REP
I.B Vargová  PIM 17.8. 10:05 103 FAZ BED BLO
IV.C Zagiba KEB 17.8. 8:20 22 ILČ SZA BAČ
IV.C Zagiba DAF 17.8. 9:15 122 BOS ČEP KOL
IV.C Zagiba TFM 17.8. 9:15 122 BOS ČEP KOL
IV.C Zagiba KEA 17.8. 10:05
13:40
122 BOS ČEP KOL
IV.C Zagiba OAG 17.8. 13:45 122 FIN CAB MIL
IV.C Zagiba ANJ 18.8. 8:20 29 MIL MAČ ČON
IV.C Zagiba DVK 18.8. 8:20 7 TKA FIN FUN
IV.C Zagiba ZPD 18.8. 9:15 5 BÁT PEN ŠTÁ
IV.C Zagiba PQA 18.8. 10:05 122 BOS KOL ČEP
IV.C Zagiba TWS 18.8. 11:10 111 KOL LUK CAB
IV.C Zagiba TŠV 22.8. 8:20 Tv PEC KAM TKA
IV.C Zagiba NEJ 22.8. 9:15 8 VAL STG PEN
IV.C Zagiba SJL 22.8. 10:05 8 PEN VAL STG
prestup na D Kertészová VEG 22.8. 8:20 26 JAN IVA NAL
prestup na D Kertészová KEB 22.8. 9:15 15 LAC ILČ KUŽ
prestup na D Kertészová MPA 22.8. 9:15
14:30
15 LAC ILČ KUŽ
I.A Fabiánová Krajinársky kurz     22.-26.8.      
II.B Kmetónyová  Ročníkový projekt     16.-26.8.      
III.A Krzeminská Ročníkový projekt     16.-26.8.      

ODKAZY