Združenie rodičov

TRIEDNE  AKTIVY  -  ROZMIESTNENIE TRIED

I.A  –   Katarína Fazekasová – učebňa 5

I.B  –   Jana Valicová – učebňa 7

I.C  –   Bronislava Lovacká – učebňa 8

II.A –   Jana Steingartner – poschodie, učebňa 25

II. B –  Lucia Findoráková – poshodie, učebňa 22

II.C –   Juraj Horňák – poschodie, učebňa 36

III.A –  Miroslava Fuhrman – poschodie, učebňa 23

III.B –  Miriam Pentráková – učebňa 17

III.C –  Miroslava Čonková – poschodie, učebňa 30

IV.A –  Dana Marič – poschodie, učebňa 29

IV.B –  Barbora Čisáriková -  poschodie, učebňa 34

IV.C – Ľudmila Benková  – učebňa 28

KONZULTÁCIE S VYUČUJÚCIMI  17.30 HOD.

jazyky a dejepis:  prízemie, kabinet 9

propagačná grafika, digitálna maľba:  malá budova, druhý vchod 105

konzervátorstvo a reštaurátorstvoprízemie, kabinet 12

dizajn, propagačné výtvarníctvo, dizajn exteriéru: učebňa:  8

scénografia, odevný dizajnučebňa 10

matematika, ekonomika, informatika telesná a športová výchova:  poschodie, učebňa 23

animovaná tvorba, fotografický dizajnposchodie, učebňa 28

ODKAZY