Združenie rodičov pri ŠÚV Košice

Aktualizovali sme informácie o rodičovskom príspevku na školský rok 2016/2017

http://suvke.sk/index.php/o-skole/zdruzenie-rodicov

ODKAZY