Dni otvorených dverí na ŠUVke

PROGRAM DOD NA ŠÚV KOŠICE

Prezentácia desiatich študijných odborov ŠÚV Košice počas Dní otvorených dverí 2016:

 • výstava kresby a maľby
 • prezentácia predstavenia „Sárkányi“
 • výstava fotografických prác
 • výučba maliarskej prípravy
 • olejomaľba, knižná iluminácia, nástenná maľba
 • otvorená hodina odboru digitálna maľba
 • modelové vyučovanie / prednáška Ekologická záhrada
 • otvorená hodina Finančná gramotnosť pre výtvarné odbory
 • 3D tlačiareň v akcii
 • ponuka prípravných kurzov na talentové skúšky
 • prezentácia vedenia školy o možnostiach štúdia (sobota 12.11.2016 o 10,00)

 Aktivity pre návštevníkov DOD / Workshopy (piatok 11.11.2016 od 9,00 – 14,00):

 • výroba vreckových kníh a záložiek do knihy
 • výroba keramických rybičiek
 • veľkoplošná maľba
 • kresba + maľba prostredníctvom počítača a interaktívnej tabule
 • výroba optickej hry „vĺčok“
 • dopĺňanie chýbajúcich častí historického obrazu
 • vytváranie sôch pomocou odlievania anjelikov do lukoprénových foriem
 • výroba fotogramov v tmavej komore
 • práca s drôtom
 • veľkoplošná maľba na nábytok a lavice
 • vytváranie návrhov na interiér a koláže do pôdorysov
 • fotografovanie v ateliéri
 • fotenie s rekvizitami
 • stolný tenis, streľba na basketbalový kôš, florbal
 • čaj a hry v angličtine

Sprievodná podujatia DOD:

 • výstava prác žiakov z krajinárskeho kurzu jún 2016 v priestoroch školy
 • módna prehliadka žiakov prvého ročníka odboru odevný dizajn o 14:00 hod v Kulturparku v Košiciach
 • Deň masiek – „ŠUVkári“ si otestujú svoju kreativitu v podobe vlastnej masky

ODKAZY