Harmonogram preskúšania žiakov

PRESKÚŠANIE ŽIAKOV NAVRHNUTÉ NA PORADE 23.11.2016

V prípade, že žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín z určitého vyučovacieho predmetu za polrok, môže vyučujúci žiakovi navrhnúť vykonanie preskúšania z vymeškaného učiva, príp. odborných zadaní v prítomnosti vyučujúceho a ďalšieho člena PK najneskôr do konca klasifikačného obdobia. Neúčasť na takejto skúške bude považovaná za nesplnenie si povinnosti a hodnotená známkou nedostatočný. Známka z preskúšania sa započítava do hodnotenia žiaka za daný predmet.

Písomné preskúšanie 8.12.2016 sa uskutoční o 14,45 hod.

Meno žiaka Trieda Predmet Dátum Miestnosť Skúšajúci Forma preskúšania
Martinčeková I.A CHE 8.12.2016 8 PEC písomne
Neubauerová I.B CHE 8.12.2016 8 PEC písomne
Slováková I.B CHE 8.12.2016 8 PEC písomne
Sárossy I.C VPR 15.12.2016 5 LOV, JAN Odovzdať chýbajúce cvičenia – obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim.
Danková II.A SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Bujňáková II.A DVK 8.12.2016 7 MAČ písomne
Čechová II.A SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Čechová II.A ANJ 6.12.2016 7 ČON písomne
Suchovič II.A SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Suchovič II.A ANJ 6.12.2016 7 ČON písomne
Suchovič II.A VEG 7.12.2016 26PC IVA, NAL, RÁC

Odovzdať grafické práce +

Ústne: grafické nástroje Adobe Illustrator, cvičenia: čiary, ilustrácia, vektorizovaný obrázok upravený živou maľbou (3x) -obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim

Suchovič 8:00 TEC 5.12.2016 10 FAZ písomne
Suchovič II.A VPR 15.12.2016 103 FAZ, RÁC

Štúdia zvieraťa v ceruzke + vo farbe

Tuš: bodkovacia technika – fragment (A3)

Suchovič II.A DVK 12.12.2016 7 FUN písomne
Suchovič II.A TYP 19.12.2016 103 NAL, RÁC písomne + 
zadania: návrh na PF školy 
Suchovič II.A GRP 20.12.2016 105 RÁC

Grafický list KE

(návrh, realizácia, tlač)

2xFarebný grafický list – zviera

PF-návrh, realizácia, tlač

Suchovič II.A OBN 14.12.2016 7 FUN písomne
Halaj II.B CHE 8.12.2016 8 PEC písomne
Struhárová II.B VEG 7.12.2016 26PC IVA, NAL, KLB

Odovzdať grafické práce +

Ústne: grafické nástroje Adobe Illustrator, cvičenia: čiary, ilustrácia, obrázok pizza (2x) - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim

Struhárová PIM 8.12.2016 10 LOV, BED, KLB Odovzdať chýbajúce cvičenia - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Pandičová II.B MOD 16.12.2016 5 ILČ, MIC, ČEP

Vymodelovať z na vzduchu tuhnúcej hmoty:

1 ks autorská postavička pre animáciu + návrh prostredia (kresba A3)

1 ks prírodnina- mušľa, štúdia prvku (min. rozmer 60x60x60 mm) - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim

Vangorová II.B TET 8.12.2016 8 PEC písomne
Zajacová II.C DVK 8.12.2016 8 MAČ písomne
Surmová III.A DVK 8.12.2016 7 MAČ písomne
Chudíková III.A BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Koprdová III.A BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Koprdová III.A ANJ 6.12.2016 7 ČON písomne
Šandorová III.A BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Tomík III.A BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Molnárová III.B ANJ 8.12.2016 7 MAČ písomne
Miháliková III.B ANJ 6.12.2016 7 ČON písomne
Miháliková III.B SJL 7.12.2016 8 STG písomne
Miháliková III.B BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Miháliková III.B DVK 12.12.2016 7 FUN písomne
Šepental III.B BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Šepental III.B SJL 6.12.2016 5 STG, VAL,MAČ ústne
Šepental III.B PIT 7.12.2016 5 KOP, BLO,ČEP Ústne + odovzdá 4 práce- obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Šepental III.B KEA 12.12.2016 122 ČEP, KOL, BOS Odovzdá dokončené animač.cvičenie – let vtáka zboku (cyklický pohyb - cca 10 fáz) + otočku za letu (cca 10 fáz) + let spredu  (cyklický pohyb  - 10 fáz). Nezabudnúť na pohyb tela, hlavy a chvosta !- obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Repaská III.B DVK 8.12.2016 7 MAČ písomne
Martin III.B PIT 22.12.2016 125 PC KOP  Odovzdá 4 práce -obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Martin III.B KEB 13.12.2016 22 ILČ, BAČ Odovzdá 3ks min. formát A2, POLFIGURA, kresba kresliarskym médiom podľa vlastného výberu - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Martin III.B BIO 12.12.2016 8 PEC písomne 8:55 - 9:40
Martin III.B SJL 14.12.2016 5 STG, VAL, MAČ ústne 14:45
Szirmaiová III.B PIT 9.12.2016 125 PC KOP  odovzdá 4 práce - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Szirmaiová III.B DVK 8.12.2016 7 MAČ písomne
Szirmaiová III.B SJL 7.12.2016 8 STG písomne
Kmetónyová III.B SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Valisková III.B SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Wágnerová III.C ANJ 6.12.2016 7 ČON písomne
Wágnerová III.C BIO 8.12.2016 8 PEC písomne
Wágnerová III.C SJL 7.12.2016 8 STG písomne
Krupová III.C SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Poradová III.C SJL 8.12.2016 7 MAČ písomne
Poradová III.C GDI 8.12.2016 25 JAN Odovzdá prácu - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Fedor III.C TET 8.12.2016 8 PEC písomne
Muhlová III.C GDI 8.12.2016 25 JAN Odovzdá prácu - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Mesarčíková III.C GDI 8.12.2016 25 JAN Odovzdá prácu - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Čverčková IV.A BIB 8.12.2016 103 BLO, FAZ, RÁC

Odovzdá 2 práce

1.a 8.12. – cvičenie robí s BLO (103) 14.15-15.15

Novická IV.C FID 7.12.2016 301 KOP, IVA

Odovzdať design manuál definitívna verzia, +

Kompozičná schéma záverečného postera -obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim

Homonaiová IV.C KAJ 8.12.2016 28 FIN, CAB, MIL ústne
Feťková IV.C KAJ 8.12.2016 28 FIN, CAB, MIL ústne
Štofíková IV.C KAJ 8.12.2016 28 FIN, CAB, MIL ústne
Jurovčáková I.P DMU 8.12.2016 23 ULI, PIK Vytvorte sériu 3 ks pohľadníc v tlačenej podobe, v ktorých spropagujete svoj región odkiaľ pochádzate, zamerajte sa na jeho prírodu, krajinu, životné prostredie. - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim
Jurovčáková I.P PBX 5.12.2016 26 PC IVA, PIK Odovzdať grafické práce + ústne: grafické nástroje v programe Adobe Illustrator Cvičenia: čiary, ilustrácia – obrázok pizza (2x), ilustrácia – komora, vektorizovaný obrázok upravený živou maľbou - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim.
Krchmanová I.P PBX 5.12.2016 26 PC IVA, PIK Odovzdať grafické práce + ústne: grafické nástroje v programe Adobe Illustrator Cvičenia: čiary, ilustrácia – obrázok pizza (2x), ilustrácia – komora, vektorizovaný obrázok upravený živou maľbou - obsah a rozsah prác konzultujte vopred s vyučujúcim .

ODKAZY