Vyhodnotenie súťaže PF 2017

1. KATEGÓRIA  – PF-ka pre ŠÚV

  • Recenbergerová Klaudia II.A/G
  • Bujňáková Anna II.A/G
  • Vojtek Matúš III.A/G
  • Sokoliová Alexandra II.A/G

2. KATEGÓRIA  – animovaná PF-ka ŠÚV na web

                     bez udelenia ocenenia

3. KATEGÓRIA  – komerčná printová PF-ka pre organizácie

  • Kissová Štefánia III.C/V

 

4. KATEGÓRIA  – netradičná 3D PF-ka

bez udelenia ocenenia

Ocenení žiaci, ktorých vyhodnotila gremiálna rada riaditeľa 22.11.2016 budú ocenený z prostriedkov Rady rodičov ŠÚV.

ODKAZY