Vyčaruj Vianoce

Naša škola pomôže rodine v núdzi a vytvorí pre ňu vianočný balíček, ktorý jej potom priamo odovzdá. Balíček by mal pozostávať z drogérie, trvanlivých potravín a hračiek. Ak sa chceš zapojiť - viac info pre žiakov: Janka Nálepková, viac info pre zamestnancov: Katka Ilčíková. 
Príspevky do balíčka môžete odovzdať do 20.12.2016 v kancelárii č.1 (pani Ilčíkovej).
Aktivita je súčasťou projektu "Vyčaruj Vianoce“, ktorý organizuje Košický mládežnícky parlament (KEMP).

ODKAZY