Predstavenie ANJ

ROZPIS DOZORU NA ŠTVRTOK – 15.12.2016

ANGLICKÉ PREDSTAVENIE – HISTORICKÁ  RADNICA PRI DIVADLE

-        predstavenia sa zúčastnia všetci žiaci všetkých ročníkov

Trieda Dozor Učebne

I.A

FAZ 5

I.B

VAL 25

I.C

LOV 358

II.A

STG 7

II.B

FIN 29

II.C

HOR 304

III.A

MIL 8

III.B

PEN 30

III.C

ČON 36

IV.A

MAČ 17

IV.B

ČIA 34

IV.C

BEN 301

I.P

TKA 28

ODKAZY