Náhradný rozvrh 22.12.2016

ŠTVRTOK 22.12.2016

PREDVIANOČNÉ POSEDENIE ŽIAKOV A UČITEĽOV PODĽA ROZPISU

Trieda Odbor 1. 2. 3. 4. 5. 6.
I.A G VPR 107  BLO  
R 10 ŠPA  
O 7 DUC  
S  
I.B F 33 ŠEB

SJL

25

VAL

 
A PQA 125 ČEP  
M KEB  124  ILČ  
I.C D 22 LOV  
V 301 BED  
E 30ULI  
II.A R 15 PAL
G1 GRP  103  FAZ
G2 GRP  104  FAZ
S 7  REV
II.B F1 35 FIN
F2 35  FIN
A ZAT 26PC BOS
E 30 DLA
II.C V1 301 HOR, LOR
V2
D1 22 NAL
D2
III.A R 16 LAC
G1 GRT  105 LUK
G2 KEA 113SZA
III.B F1 36 VYS
F2 36 KLB
A KEA 123 PEN
III.C V 304 IVA
D1 22 JAN
D2
E 30 BEN
IV.A R 13 BÁT
G KOD 111 PC  RÁC
S 7  CAB
IV.B F1 34 ČIA
F2
A KEA  122 ČEP
IV.C V 304 KOP
D1 22 GRO
D2
E 30 BEN
I.P F 23 TUP, REP
D

POHOTOVOSŤ: TKA, ČON, FUN,  MAČ, MIL,  SMU, STG

URČENÁ ÚLOHA:  KAM, PAP – úprava ŠkVP pre TŠV

ODKAZY