Združenie rodičov - schôdza

Členská schôdza združenia rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach sa uskutoční v piatok  20.1.2017.

Program: 

17,00 – 17,45 hod.     triedne aktívy 

17,45 – 18,30 hod.     konzultácie s vyučujúcimi

Stretnutie triednych dôverníkov a prerokovanie návrhu rozpočtu použitia rodičovských príspevkov sa uskutoční o 16,30 hod. v zasadačke na prízemí. 

ODKAZY