Súťaž cez internet

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ zahŕňajúca členské krajiny EU cez internet o účasť na UMELECKEJ DIELNI V POVAŽSKEJ BYSTRICI

pre 3-členné tímy žiakov, študentov škôl vo veku 14-18 rokov

VYHLASOVATEĽ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ORGANIZÁTOR A MIESTO KONANIA: Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Považská Bystrica

Poslanie súťaže:

Podnietiť rozvoj tvorivej činnosti žiakov a študentov v oblasti výtvarnej výchovy, hľadanie nových možností vo využití materiálov a ich kombinácií. Podnietiť hľadanie nových výrazových možností, ktoré prináša súčasná technika, video, počítač, internet. Umožňovať pedagogickým zamestnancom využívať novozískané poznatky a skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

Téma:

1. kategória: Ľubovoľná výtvarná priestorová realizácia reagujúca na prostredie ( site- specific art, land-art, street art, environment, objektové umenie, happening ) zaujímavo prezentovaná v AVI formáte alebo Power point. Komentár prezentácie a popis realizácie uviesť v anglickom jazyku.

2. kategória: animovaný film

3. kategória: tematický cyklus umeleckej fotografie

Výsledky musia byť zaujímavo prezentované v AVI formáte alebo Power point. Komentár prezentácie a popis realizácie uviesť v anglickom jazyku. Veľkosť súboru: 1 -10 MB posielať cez internet na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súbory väčšej veľkosti (napr. videosúbory v dĺžke max 5min.) zašlite na CD a DVD na adresu školy (pokiaľ možno skomprimované na veľkosť publikovateľnú na internete) alebo uložte na sťahovacie servery a pošlite link

a heslo.

Súbor dokumentujúci prácu 3-členného tímu označiť: - mená, priezviská, vek a jazykové znalosti členov tímu

  • názov súboru
  • pedagóg
  • škola (adresa)
  • štát
  • spätný internetový kontakt
  • kontakt na mobil
  • súhlas účastníkov súťaže zverejniť súbor v metodických materiáloch v elektronickej forme

Zaslať na adresu:

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa

Jesenského 246/10

017 01 Považská Bystrica

Slovenská republika

do 28. 4. 2017

Vyjadrenie poroty: 19. 5. 2017

vyhlásenie 6 najúspešnejších trojčlenných tímov, ktoré sa v sprievode pedagóga zúčastnia umeleckej dielne

v Považskej Bystrici, Slovensko.

Internetová stránka: www.zusiwk.sk

ODKAZY