Skrátené vyučovanie

V pondelok dňa 27.2.2017 bolo vyučovanie na Jakobyho ukončené o 10,30 hod. z dôvodu odstávky vody (odstraňovanie havarijného stavu).

ODKAZY