ŠKOLENIE K POKYNOM MS 2017

ADMINISTRÁTORI / DOZOR CHODBA / HODNOTITELIA  MS 2017

ŠKOLENIE K POKYNOM MS 2017 SA USKUTOČNÍ:

pre HODNOTITEĽOV - prosím o dochvíľnosť  ŠTVRTOK - 2.3.2017 O 14:45 HOD. V UČEBNI č. 5

pre ADMINISTRÁTOROV / DOZOR /  POHOTOVOSŤ  ŠTVRTOK - 2.3.2017 O 15:00 HOD. V UČEBNI č. 5

ÚČASŤ VŠETKÝCH ADMINISTRÁTOROV / DOZORU / HODNOTITEĽOV + POHOTOVOSTI  JE   NUTNÁ A POVINNÁ !!!

 

UTOROK:    14.3.2017   /  SJL:

Administrátor

Hodnotiteľ

Dozor chodba

Pohotovosť

Poznámka

RÁC, TKA, DUC, FAZ, MRK, ČON

LOV, MIL, LUK,KLB, MAČ

LAC, BÁT

FUN, KOP, NAL, PEN

Podčiarknutí U - sú u ZZ

 

STREDA:    15.3.2017   /  ANJ:

Administrátor

Hodnotiteľ

Dozor chodba

Pohotovosť

Poznámka

VAL, FUN, PEN, KLB, MRK, NAL

CAB, RÁC, FIN, TKA, MAČ, ČON

KOP, BRA

STG, ČIA, JAN, DUC

Podčiarknutí U - sú u ZZ

 

ODKAZY