Výsledky talentovej skúšky 2017

ANIMOVANÁ TVORBA
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
AE39  10.00  40.00  40.00  40.00  130.00   130.00       1 vyhovel prijatý/á
A91  10.00  40.00  37.00  38.00  125.00   125.00       2 vyhovel prijatý/á
A11  10.00  40.00  36.00  36.00  122.00   122.00       3 vyhovel prijatý/á
A42  10.00  40.00  32.00  32.00  114.00   114.00       4 vyhovel prijatý/á
A29   7.20  30.00  30.00  37.00  104.20   104.20       5 vyhovel prijatý/á
A73   9.00  21.00  10.00  14.00   54.00    54.00       6 vyhovel prijatý/á
A41   5.20  24.00  16.00  26.00   71.20    51.20       7 vyhovel prijatý/á
AM88   9.00  40.00  39.00  37.00  125.00   105.00       8 vyhovel neprijatý/á
AD49   6.00  19.00  34.00  23.00   82.00    82.00       9 vyhovel neprijatý/á
AS31   4.20  16.00  14.00  16.00   50.20    50.20      10 vyhovel neprijatý/á
A70   7.60  10.00   6.00  34.00   57.60    37.60      11 nevyhovel/a
A75   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      12 nezúčastnil/a sa
A57   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00  13 -  14 nezúčastnil/a sa
AF67   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00  13 -  14 nezúčastnil/a sa
DIZAJN - grafický a priestorový dizajn
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
D32   3.20  24.00  30.00  34.00   91.20    91.20       1 vyhovel prijatý/á
D24   6.40  32.00  24.00  28.00   90.40    90.40       2 vyhovel prijatý/á
D39   4.40  25.00  29.00  31.00   89.40    89.40       3 vyhovel prijatý/á
D07   3.80  30.00  30.00  24.00   87.80    87.80       4 vyhovel prijatý/á
DE94   7.20  28.00  31.00  21.00   87.20    87.20       5 vyhovel prijatý/á
D19   5.00  33.00  26.00  23.00   87.00    87.00       6 vyhovel prijatý/á
AD49   6.00  19.00  34.00  23.00   82.00    82.00       7 vyhovel prijatý/á
D80   7.80  23.00  24.00  27.00   81.80    81.80       8 vyhovel prijatý/á
D88   8.80  35.00  23.00  14.00   80.80    80.80       9 vyhovel prijatý/á
D97   5.80  25.00  29.00  37.00   96.80    76.80      10 vyhovel prijatý/á
DS34   8.00  34.00  15.00  19.00   76.00    76.00      11 vyhovel prijatý/á
D74   6.20  24.00  14.00  29.00   73.20    73.20      12 vyhovel prijatý/á
D75   4.60  20.00  20.00  28.00   72.60    72.60      13 vyhovel prijatý/á
D83   7.40  24.00  24.00  17.00   72.40    72.40      14 vyhovel prijatý/á
D36   7.60  19.00  22.00  23.00   71.60    71.60      15 vyhovel prijatý/á
D86   9.00  29.00  14.00  19.00   71.00    71.00      16 vyhovel prijatý/á
D76   5.60  31.00  15.00  19.00   70.60    70.60      17 vyhovel prijatý/á
D96   5.40  23.00  24.00  17.00   69.40    69.40      18 vyhovel prijatý/á
DV29   8.00  26.00  26.00  26.00   86.00    86.00      19 vyhovel neprijatý/á
DE70   5.80  27.00  24.00  20.00   76.80    76.80      20 vyhovel neprijatý/á
DM31   3.20  31.00  22.00  14.00   70.20    70.20      21 vyhovel neprijatý/á
D84   6.80  29.00  16.00  16.00   67.80    67.80      22 príjatý/á na odbor R
DV82   5.60  27.00  14.00  21.00   67.60    67.60      23 vyhovel neprijatý/á
D92   5.40  28.00  15.00  19.00   67.40    67.40      24 vyhovel neprijatý/á
DE48   7.80  21.00  20.00  16.00   64.80    64.80      25 vyhovel neprijatý/á
D22   4.60  18.00  24.00  18.00   64.60    64.60      26 príjatý/á na odbor S
D73   5.60  20.00  22.00  15.00   62.60    62.60      27 vyhovel neprijatý/á
D68   7.20  22.00  25.00  27.00   81.20    61.20      28 príjatý/á na odbor O
D79   2.40  20.00  17.00  20.00   59.40    59.40      29 vyhovel neprijatý/á
DE72   7.80  28.00  24.00  18.00   77.80    57.80      30 vyhovel neprijatý/á
D63   3.60  12.00  17.00  21.00   53.60    53.60      31 vyhovel neprijatý/á
D57   8.80  28.00  17.00  18.00   71.80    51.80      32 vyhovel neprijatý/á
D95   5.60  19.00  26.00  21.00   71.60    51.60      33 vyhovel neprijatý/á
D02   4.00  22.00  22.00  23.00   71.00    51.00      34 vyhovel neprijatý/á
D64   2.80  14.00  16.00  18.00   50.80    50.80      35 vyhovel neprijatý/á
DE25   4.60  23.00  21.00  22.00   70.60    50.60      36 vyhovel neprijatý/á
D05   4.40  24.00  23.00  19.00   70.40    50.40      37 vyhovel neprijatý/á
D26   4.20  16.00  14.00  16.00   50.20    50.20      38 vyhovel neprijatý/á
D91   4.60  13.00  10.00  25.00   52.60    32.60      39 nevyhovel/a
DE10   0.00  12.00  16.00   2.00   30.00    10.00      40 nevyhovel/a
D81   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      41 nezúčastnil/a sa
D58   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      42 nezúčastnil/a sa
D01   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      43 nezúčastnil/a sa
DF17   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      44 nezúčastnil/a sa
D46   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      45 nezúčastnil/a sa
DF93   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      46 nezúčastnil/a sa
DIZAJN EXTERIÉRU
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
E06   9.40  37.00  36.00  40.00  122.40   122.40       1 vyhovel prijatý/á
DE70   5.80  27.00  24.00  20.00   76.80    76.80       2 vyhovel prijatý/á
E17   6.00  29.00  25.00  16.00   76.00    76.00       3 vyhovel prijatý/á
E67   8.20  20.00  23.00  20.00   71.20    71.20       4 vyhovel prijatý/á
DE48   7.80  21.00  20.00  16.00   64.80    64.80       5 vyhovel prijatý/á
E66   6.20  24.00  28.00  24.00   82.20    62.20       6 vyhovel prijatý/á
E46   5.20  19.00  21.00  17.00   62.20    62.20       7 vyhovel prijatý/á
E79   4.40  19.00  21.00  16.00   60.40    60.40       8 vyhovel prijatý/á
E92   3.60  19.00  12.00  25.00   59.60    59.60       9 vyhovel prijatý/á
AE39  10.00  40.00  40.00  40.00  130.00   130.00      10 vyhovel neprijatý/á
EM57  10.00  40.00  34.00  19.00  103.00   103.00      11 vyhovel neprijatý/á
DE94   7.20  28.00  31.00  21.00   87.20    87.20      12 vyhovel neprijatý/á
DE72   7.80  28.00  24.00  18.00   77.80    57.80      13 vyhovel neprijatý/á
E49   5.20  17.00  21.00  14.00   57.20    57.20      14 vyhovel neprijatý/á
E35   7.00  23.00  28.00  19.00   77.00    57.00      15 vyhovel neprijatý/á
E62   5.60  17.00  28.00  23.00   73.60    53.60      16 vyhovel neprijatý/á
DE25   4.60  23.00  21.00  22.00   70.60    50.60      17 vyhovel neprijatý/á
E89   4.40  29.00   0.00  17.00   50.40    50.40      18 vyhovel neprijatý/á
EV09   3.20  11.00  12.00  13.00   39.20    39.20      19 nevyhovel/a
E80   1.80  17.00  17.00  18.00   53.80    33.80      20 nevyhovel/a
E96   2.60   8.00  10.00   1.00   21.60    21.60      21 nevyhovel/a
DE10   0.00  12.00  16.00   2.00   30.00    10.00      22 nevyhovel/a
E07   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      23 nezúčastnil/a sa
E73   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      24 nezúčastnil/a sa
E36   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      25 nezúčastnil/a sa
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
F16   8.80  40.00  36.00  39.00  123.80   123.80       1 vyhovel prijatý/á
F05  10.00  39.00  30.00  40.00  119.00   119.00       2 vyhovel prijatý/á
F25   7.80  31.00  39.00  40.00  117.80   117.80       3 vyhovel prijatý/á
F35   7.00  39.00  39.00  32.00  117.00   117.00       4 vyhovel prijatý/á
F70   5.20  39.00  35.00  35.00  114.20   114.20       5 vyhovel prijatý/á
F20   6.20  37.00  36.00  35.00  114.20   114.20       6 vyhovel prijatý/á
F45   5.80  40.00  39.00  25.00  109.80   109.80       7 vyhovel prijatý/á
F90  10.00  36.00  32.00  31.00  109.00   109.00       8 vyhovel prijatý/á
F28   9.20  35.00  24.00  36.00  104.20   104.20       9 vyhovel prijatý/á
FR47  10.00  39.00  39.00  25.00  113.00   113.00      10 vyhovel neprijatý/á
F62   7.00  35.00  26.00  28.00   96.00    96.00      11 prijátý/á na odbor R
F95   9.20  38.00  36.00  32.00  115.20    95.20      12 prijátý/á na odbor A
F86   6.20  32.00  26.00  23.00   87.20    87.20      13 prijátý/á na odbor S
F55   6.00  18.00  21.00  39.00   84.00    84.00      14 vyhovel neprijatý/á
F89   5.80  30.00  28.00  18.00   81.80    81.80      15 vyhovel neprijatý/á
F65   3.20  16.00  18.00  37.00   74.20    74.20      16 prijátý/á na odbor O
FV21   7.40  20.00  21.00  21.00   69.40    69.40      17 vyhovel neprijatý/á
F51   2.20  35.00  16.00  13.00   66.20    66.20      18 vyhovel neprijatý/á
F10   4.00  36.00  15.00  30.00   85.00    65.00      19 vyhovel neprijatý/á
F33   2.60  11.00  28.00  22.00   63.60    63.60      20 prijátý/á na odbor O
F13   4.10  19.00  15.00  17.00   55.10    55.10      21 vyhovel neprijatý/á
F22   5.20  15.00  17.00  16.00   53.20    53.20      22 vyhovel neprijatý/á
F98   3.40  20.00  22.00  25.00   70.40    50.40      23 vyhovel neprijatý/á
FG48   2.20  18.00  14.00  36.00   70.20    50.20      24 vyhovel neprijatý/á
F03   3.00  21.00  14.00  32.00   70.00    50.00      25 vyhovel neprijatý/á
F64   3.00  16.00  11.00  15.00   45.00    45.00      26 nevyhovel/a
F78   3.20  17.00  14.00  10.00   44.20    44.20      27 nevyhovel/a
F91   2.20   6.00  16.00  17.00   41.20    41.20      28 nevyhovel/a
F31   2.00  15.00  10.00  26.00   53.00    33.00      29 nevyhovel/a
FM53   4.20  12.00   5.00  15.00   36.20    16.20      30 nevyhovel/a
F04   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      31 nezúčastnil/a sa
F39   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      32 nezúčastnil/a sa
F24   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      33 nezúčastnil/a sa
DF17   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      34 nezúčastnil/a sa
F44   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      35 nezúčastnil/a sa
F68   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      36 nezúčastnil/a sa
F42   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      37 nezúčastnil/a sa
DF93   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      38 nezúčastnil/a sa
F72   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      39 nezúčastnil/a sa
AF67   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      40 nezúčastnil/a sa
F82   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      41 nezúčastnil/a sa
PROPAGAČNÁ GRAFIKA
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
GR97  10.00  38.00  40.00  40.00  128.00   128.00       1 vyhovel prijatý/á
G92   9.20  40.00  29.00  38.00  116.20   116.20       2 vyhovel prijatý/á
GM67   9.80  35.00  35.00  36.00  115.80   115.80       3 vyhovel prijatý/á
G62  10.00  34.00  33.00  28.00  105.00   105.00       4 vyhovel prijatý/á
G09   9.20  40.00  39.00   6.00   94.20    94.20       5 vyhovel prijatý/á
GV25   6.60  31.00  31.00  23.00   91.60    91.60       6 vyhovel prijatý/á
G24  10.00  30.00  30.00  10.00   80.00    80.00       7 vyhovel prijatý/á
G97   6.00  30.00  16.00  21.00   73.00    73.00       8 vyhovel prijatý/á
GV06   9.20  32.00  31.00  20.00   92.20    72.20       9 vyhovel prijatý/á
GM77   4.60  21.00  23.00  13.00   61.60    61.60      10 vyhovel prijatý/á
FG48   2.20  18.00  14.00  36.00   70.20    50.20      11 vyhovel prijatý/á
GM37   7.80  34.00  31.00  38.00  110.80   110.80      12 vyhovel neprijatý/á
GV69   5.40  28.00  25.00  27.00   85.40    85.40      13 vyhovel neprijatý/á
GV23   9.00  26.00  22.00  24.00   81.00    81.00      14 vyhovel neprijatý/á
G13   2.40  12.00   5.00  21.00   40.40    40.40      15 nevyhovel/a
G35   2.80  11.00  16.00   6.00   35.80    35.80      16 nevyhovel/a
G90   2.00   6.00   7.00  14.00   29.00    29.00      17 nevyhovel/a
G98   1.00   7.00   6.00  10.00   24.00    24.00      18 nevyhovel/a
G73   4.20  11.00   9.00  10.00   34.20    14.20      19 nevyhovel/a
G58   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      20 nezúčastnil/a sa
DIGITÁLNA MAĽBA - koncept art
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
M98  10.00  39.00  40.00  39.00  128.00   128.00       1 vyhovel prijatý/á
M43  10.00  38.00  40.00  39.00  127.00   127.00       2 vyhovel prijatý/á
GM37   7.80  34.00  31.00  38.00  110.80   110.80       3 vyhovel prijatý/á
AM88   9.00  40.00  39.00  37.00  125.00   105.00       4 vyhovel prijatý/á
M73   8.80  40.00  35.00  40.00  123.80   103.80       5 vyhovel prijatý/á
M72   3.40  40.00  40.00  20.00  103.40   103.40       6 vyhovel prijatý/á
EM57  10.00  40.00  34.00  19.00  103.00   103.00       7 vyhovel prijatý/á
M82   6.20  31.00  30.00  23.00   90.20    90.20       8 vyhovel prijatý/á
DM31   3.20  31.00  22.00  14.00   70.20    70.20       9 vyhovel prijatý/á
M88   5.60  31.00  24.00   9.00   69.60    69.60      10 vyhovel prijatý/á
M97   7.00  20.00  16.00  18.00   61.00    61.00      11 vyhovel prijatý/á
M20   2.20  20.00  10.00  20.00   52.20    52.20      12 vyhovel prijatý/á
M12   3.20  19.00  14.00  15.00   51.20    51.20      13 vyhovel prijatý/á
M32   4.00  17.00  11.00  18.00   50.00    50.00      14 vyhovel prijatý/á
GM67   9.80  35.00  35.00  36.00  115.80   115.80      15 vyhovel neprijatý/á
GM77   4.60  21.00  23.00  13.00   61.60    61.60      16 vyhovel neprijatý/á
M81   2.00  12.00   6.00  15.00   35.00    35.00      17 nevyhovel/a
FM53   4.20  12.00   5.00  15.00   36.20    16.20      18 nevyhovel/a
M58   0.00   5.00   1.00   2.00    8.00     8.00      19 nevyhovel/a
M07   1.60   7.00   6.00  13.00   27.60     7.60      20 nevyhovel/a
ODEVNÝ DIZAJN
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
O98   7.80  31.00  37.00  26.00  101.80   101.80       1 vyhovel prijatý/á
O17   7.20  23.00  28.00  32.00   90.20    90.20       2 vyhovel prijatý/á
O21   8.80  19.00  20.00  25.00   72.80    72.80       3 vyhovel prijatý/á
OS89   6.00  23.00  20.00  21.00   70.00    70.00       4 vyhovel prijatý/á
O06   6.40  27.00  19.00  20.00   72.40    52.40       5 vyhovel prijatý/á
OV13   0.00  24.00  28.00  19.00   71.00    51.00       6 vyhovel prijatý/á
KONZERVÁTORSTVO a REŠTAURÁTORSTVO - maliarske techniky
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
R01  10.00  40.00  40.00  40.00  130.00   130.00       1 vyhovel prijatý/á
FR47  10.00  39.00  39.00  25.00  113.00   113.00       2 vyhovel prijatý/á
R63   8.20  36.00  32.00  27.00  103.20   103.20       3 vyhovel prijatý/á
RS28   9.00  40.00  40.00  25.00  114.00    94.00       4 vyhovel prijatý/á
GR97  10.00  38.00  40.00  40.00  128.00   128.00       5 vyhovel neprijatý/á
R92   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00       6 náhradný termín
R71   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00       7 náhradný termín
R61   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00       8 nezúčastnil/a sa
SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
S71   9.60  30.00  31.00  27.00   97.60    97.60       1 vyhovel prijatý/á
S04   7.40  30.00  31.00  22.00   90.40    90.40       2 vyhovel prijatý/á
S72   7.80  25.00  38.00  35.00  105.80    85.80       3 vyhovel prijatý/á
S38   7.40  28.00  23.00  23.00   81.40    81.40       4 vyhovel prijatý/á
S59   5.40  25.00  21.00  18.00   69.40    69.40       5 vyhovel prijatý/á
S35   6.00  23.00  16.00  21.00   66.00    66.00       6 vyhovel prijatý/á
AS31   4.20  16.00  14.00  16.00   50.20    50.20       7 vyhovel prijatý/á
RS28   9.00  40.00  40.00  25.00  114.00    94.00       8 vyhovel neprijatý/á
DS34   8.00  34.00  15.00  19.00   76.00    76.00       9 vyhovel neprijatý/á
OS89   6.00  23.00  20.00  21.00   70.00    70.00      10 vyhovel neprijatý/á
S85   6.20  15.00  14.00  13.00   48.20    28.20      11 nevyhovel/a
S44   8.60  12.00  10.00  13.00   43.60    23.60      12 nevyhovel/a
S77   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   -20.00      13 nezúčastnil/a sa
PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
KÓD BODY
DOM.PRACE
BODY
1. ÚLOHA
BODY
2. ÚLOHA
BODY
3. ÚLOHA
BODY
ÚLOHY
SPOLU
BODY
VÝSLEDOK
po odpočte za priemer
UMIESTNENIE
 V ODBORE
ROZHODNUTIE
V96   9.20  33.00  32.00  24.00   98.20    98.20       1 vyhovel prijatý/á
V45   7.00  26.00  35.00  23.00   91.00    91.00       2 vyhovel prijatý/á
V87   6.40  28.00  27.00  25.00   86.40    86.40       3 vyhovel prijatý/á
DV29   8.00  26.00  26.00  26.00   86.00    86.00       4 vyhovel prijatý/á
GV69   5.40  28.00  25.00  27.00   85.40    85.40       5 vyhovel prijatý/á
V39   5.00  27.00  30.00  21.00   83.00    83.00       6 vyhovel prijatý/á
V24   8.20  24.00  24.00  25.00   81.20    81.20       7 vyhovel prijatý/á
GV23   9.00  26.00  22.00  24.00   81.00    81.00       8 vyhovel prijatý/á
FV21   7.40  20.00  21.00  21.00   69.40    69.40       9 vyhovel prijatý/á
V50   8.20  26.00  28.00  26.00   88.20    68.20      10 vyhovel prijatý/á
V28   6.00  33.00  31.00  18.00   88.00    68.00      11 vyhovel prijatý/á
DV82   5.60  27.00  14.00  21.00   67.60    67.60      12 vyhovel prijatý/á
V19   5.40  17.00  18.00  25.00   65.40    65.40      13 vyhovel prijatý/á
V76   8.20  28.00  21.00  26.00   83.20    63.20      14 vyhovel prijatý/á
V44   6.60  24.00  26.00  20.00   76.60    56.60      15 vyhovel prijatý/á
GV25   6.60  31.00  31.00  23.00   91.60    91.60      16 vyhovel neprijatý/á
GV06   9.20  32.00  31.00  20.00   92.20    72.20      17 vyhovel neprijatý/á
OV13   0.00  24.00  28.00  19.00   71.00    51.00      18 vyhovel neprijatý/á
V78   6.40  23.00  22.00  19.00   70.40    50.40      19 prijátý/á na odbor R
EV09   3.20  11.00  12.00  13.00   39.20    39.20      20 nevyhovel/a
V29   5.00  14.00  19.00  18.00   56.00    36.00      21 nevyhovel/a
V77   0.00  11.00  19.00  14.00   44.00    24.00      22 nevyhovel/a
V71   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      23 nezúčastnil/a sa
V26   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      24 nezúčastnil/a sa
V33   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      25 nezúčastnil/a sa
V94   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00     0.00      26 nezúčastnil/a sa

ODKAZY