Talentovky PMŠ

Do konca mája prijímame prihlášky na pomaturitné štúdium v odboroch:

  • dizajn - grafický a priestorový dizajn
  • dizajn - fotografický dizajn

> Kritériá prijatia pre pomaturitné štúdium

ODKAZY