Druhé kolo talentových skúšok

Riaditeľka ŠÚV Košice vyhlasuje prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:

  • 8221 M 11 dizajn-grafický a priestorový dizajn
  • 8271 M digitálna maľba - koncept art
  • 8292 M dizajn exteriéru
  • 8297 M fotografický dizajn
  • 8298 M odevný dizajn

Termín pre zaslanie prihlášok: 12.6.2017

Termín talentovej skúšky: 20.6.2017

ODKAZY