Náhradný rozvrh 26.6. - 30.6.2017

PONDELOK: 26.6.2017 ZAČIATOK VYUČOVANIA: 9:45 hod. / DOD

Trieda

Odbor

Hodina

3.

Hodina

4.

Hodina

5.

Hodina

6.

Hodina

7.

DOD

odbor/

učebne

DOD dozor v učebni

9:45

12:45

Dozor učebne

12:45

13:25

DOD

dozor v učebni

13:25

16:00

I.A

G

Workshop – tvorba kníh BLO  103

 

S / 5

SZA

HOR

R

Prehliadka DOD

NAL 16

O

Prehliadka DOD

MAY

23

PMŠ/7

ČIA

NAL

ČIA

S

Prehliadka DOD

REV 5

I.B

F

Prehliadka DOD

ČEP 

122

E / 8

DLA

VAL

DLA

A

M

POG  RÁC  111 PC

I.C

D

Otvorenie projektu Kasárne

9:45 zraz pred Kasárňami 

ILČ

11 PC

PIK

x

V

IVA

26 PC

KEB

BRA

124

R/ 13

     16

LAC

PEN

LAC

E

Prehliadka DOD

BEN 8

II.A

R

MOD   PAL  15

V / 22

BED

IVA

G1

Workshop – tvorba kníh FAZ 104

G2

O / 23

GAJ

MIL

GAJ

S

Prehliadka DOD

REV 5

II.B

F1

Hry v angličtine a prezentácia ANJ MAČ / BAČ

29

D / 28

 

D / 25

JAN

LOV

JAN

F2

A

E

II.C

V1

Prehliadka DOD KOP 22

Prehliadka DOD IVA 22

 F / 34

       30

       36

MRK

NAG

ŠEB

V2

KEB

BRA

124

Maľba zátišia

26 PC KOP

D1

Otvorenie projektu Kasárne

9:45 zraz pred Kasárňami

REP

D2

III.A

R

Prehliadka DOD

FUN

105

Prehliadka DOD

PAP

 

G/ 103

     104

BLO

FAZ

G1

G/105

M/107

LUK

KOL

G2

III.B

F1

Prehliadka DOD

ŠEB30

A /122

123

BOS

ČON

ČEP

F2

A

PQA  KOL 125 PC

III.C

V

Prehliadka DOD KOP 22

Prehliadka DOD IVA 22

POHOTOVOSŤ:

13:00 - 16:00

 LOV, NAG, MIL, PEN, ČON

13:00 - 14:00

VAL

D1

OPR  CAB  17

MD3  PIK  11 PC

D2

MD3  PIK  11 PC

OPR  CAB  17

E

Prehliadka DOD

BEN 8

I.P

F

Prehliadka DOD

TKA 7

D

TRU: FAZ, VAL, LOV, ULI, NAG, HOR, MIL, PEN, ČON, PIK : 10.00 – 12.30 hod. – práca na katalógoch

UTOROK:  27.6.2017  ŠPORTOVÝ DEŇ / GURMAN DAY

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I.A

G

FAZ

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

TKA

FAZ

FAZ

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

R

ŠPA

O

BEN

S

I.B

F

VAL

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

KLB

VAL

VAL

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

A

BOS

M

RÁC

I.C

D

LOV

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

SMU

LOV

LOV

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

V

SZA

E

LOR

II.A

R

ULI

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

BÁT

ULI

ULI

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

G1

BLO

G2

S

BEN

II.B

F1

NAG

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

MRK

NAG

NAG

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

F2

A

KOL

E

DLA

II.C

V1

HOR

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

FUN

HOR

HOR

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

V2

D1

BAČ

D2

III.A

R

MIL

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

LAC

MIL

MIL

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

G1

LUK

G2

III.B

F1

PEN

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

VYS

PEN

PEN

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

F2

A

ČEP

III.C

V

ČON

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

CAB

ČON

ČON

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

D1

JAN

D2

E

ILČ

I.P

F

PIK

Školský dvor

Zahájenie športového dňa

ČIA / REP

PIK

PIK

Školský dvor

Ukončenie športového dňa

D

V priebehu dňa počas 2. - 4. hodiny – upraviť so žiakmi, ktorí sa nezapojili do športových aktivít, triedy do pôvodného stavu (okrem 22 / V).

Športové aktivity: PAP

Gurmanday + koordinácia aktivít: NAL, REV, ŠEB

POHOTOVOSŤ:BRA, IVA, KOP, MAČ, BED, PAL

 

 

 

STREDA: 28.6.2017  / školské výlety v okolí KE majú zraz aj rozchod na 

                                        školskom dvore

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I.A

G

Školský výlet:  Bankov

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

FAZ / LOV

R

O

S

I.B

F

Školský výlet:  Kavečany - ZOO

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

VAL / MRK

A

M

I.C

D

Školský výlet:  Bankov

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

LOV / JAN

V

E

II.A

R

Zveľaďovanie areálu školy

ŠPA

Zveľaďovanie areálu školy

BEN

Zveľaďovanie areálu školy

SZA

--

G2/G2

S

II.B

F1

Školský výlet:  Bankov

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

VYS / NAG

F2

A

E

II.C

V1

Školský výlet:  Medzilaborce

Zraz na autobusovej stanici

HOR / IVA

V2

D1

D2

III.A

R

Školský výlet:  Bankov

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

MIL /

G1

G2

III.B

F1

Školský výlet:  Čingov

PEN / rodič

F2

A

III.C

V

Školský výlet:  Praha

ČON / FUN

D1

D2

E

I.P

F

Školský výlet:  Bankov

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

PIK

D

                       

Zveľaďovanie areálu školy: DLA, PAL, ŠEB

I.skupina: ( II.C – žiaci, ktorí ostávajú v škole) : 1. – 5. hod. / TUP, SMU, PAP

II. skupina: (III.C – žiaci, ktorí ostávajú v škole): 1. – 5. hod. / ILČ, REP, LOR

III. skupina: (I.B + III.A + III.B – žiaci, ktorí ostávajú v škole): 1. – 5. hod. / KAM, KOL, CAB

POHOTOVOSŤ:BAČ, BED, BLO, BOS, BRA, ČEP, ČIA, GRO, KLB, KOP,LUK, MAČ,

                                 MAY, NAL, GAJ, RÁC, REV, TKA

ŠTVRTOK: 29.6.2017 / školské výlety v okolí KE majú zraz aj rozchod na 

školskom dvore

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I.A

G

Školský výlet:  Kavečany – ZOO

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

FAZ / LOV

R

O

S

I.B

F

Školský výlet:  Alpinka

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

VAL / SMU

A

M

I.C

D

Školský výlet:  Kavečany - ZOO

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

LOV / JAN

V

E

II.A

R

Potulky po výstavách v Košiciach

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

                                                             ULI / TKA

G1

G2

S

II.B

F1

Návšteva výstav v Košiciach

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

NAG / VYS

F2

A

E

II.C

V1

Upratanie a archivovanie ročníkových prác

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

Piknik a kreslenie v parku

HOR / IVA

V2

D1

D2

III.A

R

Školský výlet:  Kavečany - ZOO

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

MIL

G1

G2

III.B

F1

Školský výlet: Čingov

PEN / rodič

F2

A

III.C

V

Školský výlet:  Praha

ČON / FUN

D1

D2

E

I.P

F

Potulky mestom a galériami s odborným výkladom

Zraz na školskom dvore 8:30 hod.

TKA

D

Zveľaďovanie areálu školy: DLA, PAL, ŠEB

I.  skupina: ( II.C – žiaci, ktorí ostávajú v škole): 1. – 5. hod. /  LOR, KAM, ILČ

II. skupina: (III.C – žiaci, ktorí ostávajú v škole): 1. – 5. hod. / BEN, PAP, CAB

III. skupina: (I.B + III.A + III.B – žiaci, ktorí ostávajú v škole): 1. – 5. hod. /  BOS, ČIA, LUK

POHOTOVOSŤ: BAT, BED, BLO, ČEP, KLB, KOP, LAC, MAČ, MIL, NAL, RÁC, REP, REV, SMU,

ŠPA, TUP, VYS

PIATOK: 30.6.2017

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

I.A

G

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

FAZ

5

R

O

S

I.B

F

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

VAL

25

A

M

I.C

D

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

LOV

17

V

E

II.A

R

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

ULI

7

G1

G2

S

II.B

F1

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

NAG

30

F2

A

E

II.C

V1

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

HOR

22

V2

D1

D2

III.A

R

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

MIL

29

G1

G2

III.B

F1

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

PEN

36

F2

A

III.C

V

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

ČON

8

D1

D2

E

I.P

F

--

Záver škol.

roka na školskom dvore

9:00 hod.

TRH

PIK

23

D

             

ODKAZY