Náhradný rozvrh 5.9. - 8.9.2017

 

UTOROK:  5.9.2017

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

TRH

MAČ

5

Fotenie

REV,ŠEB

ateliér

TRH

MAČ

5

Prehliadka priestorov

     REV

R

O

S

I.B

F

TRH

LUK

8

Fotenie

FUN,ŠEB

ateliér

TRH

LUK

8

Prehliadka priestorov

FUN

A

M1

M2

I.C

D

TRH

REP

7

Fotenie

KOP,ŠEB

ateliér

Prehliadka priestorov

KOP

V

E

II.A

G

TRH

FAZ

36

 

MAT

SMU

36

VPR BLO 103

TRH

FAZ

36

 

R

MOD PAL 15

O

INF SMU 17

S

TCK BEN 34

II.B

F

VPR  ČIA 34

TRH

VAL

25

A

KEB ILČ 22a

M

DIA  KOL  125 PC

II.C

V

OBN

REV

23

TRH

LOV

23

DVK

FUN

23

TRH

LOV

23

D

E

III.A

R

PXA  LAC  16

TRH

CAB

8

TRH

CAB

7

TŠV

KAM, PAP

Telocvičňa

G

KEB  BAČ Rot. presun

S

KEB  SZA 124

III.B

F

TRH

FIN

25

TŠV

KAM, PAP

Telocvičňa

FTV  VYS  33,34

A

ZKI  BOS 126

E

EXT  PIK  10

III.C

V1

Práca na odbore

LOR

301

TRH

HOR

301

V2

D1

PDI   TUP 358

D2

GDI  VAR  350 PC

IV.A

R

TRH

MIL

29

PXA  LAC  16

G1

Potulky KE / DVK

TKA

G2

IV.B

F1

DVK

FUN

36

TRH

PEN

36

INFO

MS-PEC

36

TRH

PEN

36

F2

A

IV.C

V

TRH

ČON

30

DVK

TKA

30

INFO

MS-PEC

30

TRH

ČON

30

D1

D2

E

II.P

F/D

DVK

FUN

36

TRH  PEN 36

INFO

MS–PEC

36

TRH PEN 36

                  Pohotovosť:   všetci  učitelia sú k dispozícii v škole

 

STREDA:  6.9.2017

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

DVK

FUN

7

FYZ

ŠTE

8

DEJ

FUN

7

VPR BLO 104

R

  POG ULI 26 PC

O

KEB  GAJ  22a

S

KEB  SCH  124

I.B

F

TEC  ŠEB  10

VPR  ČIA  10

DVK

FUN

7

A

KEA  ČEP  122

M1

KEB  BAČ   22b

POG  FEK  111 PC

M2

POG  FEK  111 PC

KEB  BAČ   22b

I.C

D1

VPR  LOV  362

VEG   IVA  350 PC

D2

MPA  LOR  355

V

TCK  HOR  107 + presun

Presun + KEB BED  ROT

E

POG ULI 26 PC

TCK BEN  126

TRT  BEN 15

II.A

G

DVK

FIN

30

TRH

FAZ

30

TŠV

KAM,PAP

Telocvičňa

ANJ

MIL

30

TRH

FAZ

8

R

O

S

II.B

F

MAT

SMU

17

OBN

REV

25

SJL

VAL

30

TŠV

KAM,PAP

Telocvičňa

TRH

VAL

30

A

M

II.C

V

ANJ

MAČ

105

TŠV

KAM, PAP

Telocvičňa

OBN

REV

17

DVK

FUN

7

TRH

LOV

17

D

E

III.A

R

TRH

CAB

36

OBN

MRK

36

PEK

PEN

36

TRH

CAB

36

G

S

III.B

F

DVK

TUP

25

TRH

FIN

25

PEK

PEN

25

A

E

III.C

V1

OBD  IVA  301

TRH

HOR

301

V2

KOD KOP  304

D1

MD3  PIK  11 PC presun HOR

D2

PDT  JEN  350 PC

IV.A

R

OBN

MRK

29

OAG

MIL

29

INFO

MS-PEC

29

MAT

SMU

29

DVK

TKA

29

G1

G2

IV.B

F1

PEK

PEN

8

DVK

FUN

7

MAT

SMU

8

ANJ

ČON

8

FOT VYS 35

F2

VIB BOS  34

A

TFM  ČEP  122

IV.C

V

ANJ

ČON

5

DVK

TKA

5

OBN

MRK

5

D1

D2

E

II.P

F/D

GDI  VAR  125 PC

 

     Pohotovosť: všetci  učitelia sú k dispozícii v škole   Talentovky:  VYS(1-4), LUK,  BLO (1-3), ILČ(1-5)

 

ŠTVRTOK:  7.9.2017 

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

RGR 26 PC KOP

MLP 103 FAZ

R

POG

10 ULI

KEB

124 BLO

TMA 13 BÁT spája

O

ODT  Gem. MAY

S

KEB Rot.1 SCH presun

VPR 205 SCH

I.B

F

 

RGR 125  PC  LUK

 

 

ETV 1.sk.

36

GEC

 

INF 1.sk.

17 PC

PEN

FYZ

8

ŠTE

 

A

-

PFO 33 ŠEB

M1

UPX  107  FAZ

INF 2.sk.

17 PC

PEN

NBV

2.sk.

28

MRK

M2

POG 111PC FEK

I.C

D1

 

--

 

VEG

350 PC

IVA

 

 

KEB  Rot.2  REP

 

D2

VPR  10  LOV

RGR

 26 PC

ČIA

V

TCK 304 HOR

VEG 350 PC IVA

NAM  203 LOR

E

DPX  203  LOR

POG

350 PC ULI

II.A

G

DVK

7

FIN

ANJ 1.sk.

7

ČON

DVK

7

FIN

SJL

30

GEC

R

O

S

II.B

F

ETV 1.sk

28

MRK

SJL

25

GEC

KEB 22b SZA

OBN

36

REV

A

KEB 22a ILČ

M

INF 2.sk.

17PC

SMU

TCK 123 FEK

II.C

V

SJL

30

GEC

VPR 301 BED

D

TPT 13 TUP

KEB 107 TUP

E

DPX 202 BEN

III.A

R

TŠV ch

Tv

KAM

MAT

8

SMU

 

MAT

5

SMU

SJL

30

GEC

PEK

7

PEN

G

S

III.B

F

TŠV ch

Tv1

KAM

OBN

36

MRK

DVK

8

FUN

 

DVK

25

FUN

ANJ 1.sk.

29

MAČ

A

E

TŠV d

Tv2

PAP

ANJ 2.sk.

5

MIL

III.C

V1

TŠV ch

Tv

KAM

PEK

29

PEN

ANJ 1 sk.

29

MAČ

SJL

25

VAL

V2

D1

KAJ 2.sk.

25

FIN

ANJ 2.sk.

5

ČON

D2

IV.A

R

TKO  16  BÁT

G1

-

KAJ

5

FIN

KOD  113  LUK

G2

KOD 105  LUK

IV.B

F1

 

PEK

8

PEN

VIB  34 BOS

FOT 

35

VYS

F2

FOT

35

VYS

OPR

111 PC

FKE

VIB

34

BOS

A

KEA

122

ČEP

TFM

122

ČEP

IV.C

V

--

OAG  28  CAB

VAP 355 HOR

D1

TPT

23

PIK

DDI

36

REV

OPR 111PC FKE

D2

ANJ 2.sk.

5

ČON

KEB

22b

SZA

E

DPX  15  PAL

II.P

D

-

KAJ

5

FIN

PFO

35

VYS

KEB

22a

ILČ

Presun: 

REP – I.C/D1 z 350 PC do Rotundy po 2. hodine

BED – II.C/V,E z 30 do Vilky (202) + stavebná (301) po 1. hodine

CAB – IV.C/V z 28 na stavebnú po 3. hodine

 

PIATOK:  8.9.2017

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

SJL

25

VAL

VYP  103 BLO

TRH

MAY

5

R

Prednáška

Ikonostás, ikona, ikonografia sv.

REP 22

O

KOO  23  MAY

S

MLP  124  SCH

I.B

F

ANJ  1.sk.ČON 23

SJL

25

VAL

MAT

25

SMU

TRH

LUK

8

A

ANJ 2.sk. MIL 34

M1

M2

ANJ 3.sk.MAČ 29

I.C

D

TŠV

Tv

KAM

MAT

8

SMU

SJL

8

GEC

TRH

REP

7

V

E

II.A

G

MAT

7

SMU

VYP  104  FAZ

TRH

FAZ

104

 

R

Prednáška

Ikonostás, ikona, ikonografia sv.

REP  22

O

TŠV  Tv KAM

ANJ  29  MIL

S

SCD  126  HOR

II.B

F

TRH

ŠEB, REV

Židovská synagóga

Zraz šk. dvor 8.00

DVK

ŠEB, PAP

Potulky mestom

TRH

VAL

25

A

M

II.C

V

TRH

FUN, BED

Židovská synagóga

Zraz šk. dvor 8.00

DVK

FUN, BED

Potulky mestom

Návrat do školy

TRH

LOV

23

D

E

III.A

R

SJL

8

GEC

Prednáška

 Ikonostás, ikona, ikonografia sv.

BÁT   22

TRH

CAB

22

G

S

III.B

F

DVK

FIN, BRA

Potulky mestom

Zraz šk. dvor 8.00

TRH

FIN, BRA

Židovská synagóga

Návrat do školy

TRH

FIN

105

A

E

III.C

V1

DVK

TUP, PAP

Potulky mestom

Zraz šk. dvor 8.00

TRH

TUP, REV

Židovská synagóga

Návrat do školy

TRH

HOR

36

V2

D1

D2

IV.A

R

OBN

36

MRK

Prednáška

 Ikonostás, ikona, ikonografia sv.

LAC  22

TRH

MIL

29

G1

G2

IV.B

F1

OAG

5

CAB

SJL

5

GEC

SJL

5

GEC

OBN

5

MRK

TRH

PEN

17

F2

A

IV.C

V

PEK

17

PEN

OAG

7

CAB

TŠV

Tv

KAM

ANJ

7

ČON

TRH

ČON

30

D1

D2

GDI  10  VAR

E

INT  350 JEN  presun

II.P

D

PFO

33 VYS

OAG

7 CAB

 

PEK

34 PEN

 

TRH

PEN 17

 

                 

 Pohotovosť:  všetci  učitelia sú k dispozícii v škole                

 

 

 

ODKAZY