Zmeny v rozvrhu - utorok 12.9.2017

 UTOROK:  12.9.2017  ZMENY V PLATNOM ROZVRHU

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

Účelové cvičenie

KAM, REV

Zraz + rozchod na školskom dvore

R

O

S

I.B

F

Účelové cvičenie

BAČ, KAM

                Zraz + rozchod na školskom dvore  

A

M1

M2

I.C

D

Účelové cvičenie

BED, HOR

                Zraz + rozchod na školskom dvore

V

E

II.A

G

Účelové cvičenie

FAZ, GEC

Zraz + rozchod na školskom dvore

R

O

S

II.B

F

Účelové cvičenie

PAP,  ŠEB

Zraz + rozchod na školskom dvore

A

M

II.C

V

Účelové cvičenie

LOV, BEN

Zraz + rozchod na školskom dvore

D

E

III.A

R

Podľa platného rozvrhu

G

Podľa platného rozvrhu

S

Podľa platného rozvrhu

TST

 KOP

8

Podľa platného rozvrhu

III.B

F

Podľa platného rozvrhu

A

Podľa platného rozvrhu

E

Podľa platného rozvrhu

III.C

V1

MAT

SMU

5

Podľa platného rozvrhu

V2

Podľa platného rozvrhu

D1

Podľa platného rozvrhu

D2

Podľa platného rozvrhu

IV.A

R

OPA

PAL

16

Medzinárodná výstava kresleného humoru

REP, PAL

Výmenník Brigádnická

OPA

PAL

16

G1

Podľa platného rozvrhu

OAG

CAB

28

Podľa platného rozvrhu

G2

Podľa platného rozvrhu

Podľa platného rozvrhu

Podľa platného rozvrhu

IV.B

F1

 

Medzinárodná výstava kresleného humoru

REP

Výmenník Brigádnická

 

F2

 

 

A

 

 

IV.C

V

Podľa platného rozvrhu

D1

Podľa platného rozvrhu

D2

Podľa platného rozvrhu

E

Podľa platného rozvrhu

II.P

D

Podľa platného rozvrhu

                      Pohotovosť: všetci učitelia, ktorým odpadla výuka

 

ODKAZY