Deň otvorených dverí

PROGRAM DOD NA ŠÚV KOŠICE:

Prezentácia jedenástich študijných odborov ŠÚV Košice počas Dní otvorených dverí 2017:

 • otvorená hodina odboru digitálna maľba (vektorová a rastrová tvorba)
 • výstavy študentských prác jednotlivých odborov
 • otvorená hodina „finančná gramotnosť“ pre výtvarné odbory
 • ponuka prípravných kurzov na talentové skúšky
 • prezentácia vedenia školy o možnostiach štúdia a predstavenie nového študijného odboru „dizajn digitálnych aplikácií“ (sobota 11.11.2017 o 10:00)

 Aktivity pre návštevníkov DOD / Workshopy (piatok 10.11.2017 od 9:00 – 14:00):

 • maľba na rôzne druhy materiálov so žiakmi z odboru scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
 • dopĺňanie chýbajúcich častí historického obrazu
 • workshopy v grafickej dielni: linoryt, slepotlač, výroba Landscape book
 • vytváranie klasickej animácie na presvetľovacích pultoch, plastelínovej animácie (clay animation) a animácie na white board
 • výroba fotogramov v tmavej komore
 • predvádzanie fotografovania portrétu v ateliéri pomocou ateliérových bleskov
 • maľovanie pomocou lepidla a suchého pastelu
 • kreslenie a maľovanie v grafickom programe cez interaktívnu tabuľu
 • čaj a hry v angličtine

Sprievodné podujatia DOD:

 • módna prehliadka žiakov odboru odevný dizajn vo štvrtok 9.11.2017 o 11:00 hod v Kulturparku v Košiciach

ODKAZY