Náhradný rozvrh DOD - 10.11.2017

PIATOK: 10.11.2017 – DOD

Trieda

Odbor

Hodina

2.

Hodina

3.

Hodina

4.

Hodina

5.

Hodina

6.

Hodina

7.

DOD

Odbor

učebňa

Dozor učebne

9:00

12.45

12:45

13.25

13:25

17:00

SOBOTA

I.A

G

VPR  103  BLO

OBED

V / 5

IVA

IVA

BRA

BED

R

TKO 126 BÁT

Prehliadka VSG BÁT

O

VPR  23 MAY

S

MLP 124 LOV

Prehliadka VSG BÁT

I.B

F

TŠV  KAM Tv

Prehliadka VSG FUN

D / 7

FKE

FKE

DAN

FKE

A

KEA 122 ČEP

M

VPR 105 / 107 RAC

I.C

D

TŠV  PAP Tv

Prehliadka VSG FUN

E / 8

      15

BEN

PAL

PAL

MIC

PIK

V

VPR 301 b BED presun

Prehliadka DOD   GEC

E

MOD 15 PAL

II.A

R

MLP  13 ŠPA

ŽŠR/10

Hand Made

Predaj výrobkov

ČIA

--

G1

VPR  104 FAZ

G2

O

Fashion Week – Kulturpark

S

MLP 22 SCH

II.B

F

  FTV 35 ŠEB

R/ 16

LAC

LAC

ŠPA

ŠPA

A

KEA  125 ČEP

M1

UPX 111 PC  LUK

M2

UPX 113 LUK

S / 22

SCH

SCH

REV

BEN

II.C

V

TPT 34 BRA

ANJ 29 ČON

D1

GDI

362

REP

PIT

350 PC

JEN  presun

Prehliadka DOD   TUP

D2

E

KEB  ROTUNDA SZA presun

ANJ 29 ČON

III.A

R

ANJ

29

MIL

SJL

25

GEC

Prednáška o štúdiu VŠ

11.00 FU TUKE

CAB

O/23

MAY

MAY

GAJ

MAY

G1

G2

S

PXA  22 SCH

III.B

F1

FTV 33 MRK

DDA/28

PEN

REV

PEN

REV

REV

F2

  FTV 35 ŠEB

A

KEA 122 BOS

E

DPX  8  MIC/ BEN

III.C

V1

KOD 301a KOP presun

Prehliadka DOD   VAL

JAK/29

MIL

ČON

VAL

---

---

V2

VPR  5  IVA

D1

PDI 7 FKE

D2

IV.A

R

SJL

25

VAL

ANJ

29

MIL

Prednáška o štúdiu VŠ

11.00 FU TUKE

TKA

TOP/30

TKA

---

----

----

G1

G2

IV.B

F1

DVK

17

FUN

Prednáška o štúdiu VŠ

11.00 FU TUKE

REP

      33

  F / 35

     36

MRK

ŠEB

VYS

ŠEB

ČIA

VYS

F2

A

KEA 123 BOS

IV.C

V

DVK

Otvorená hodina

Finančná gramotnosť

TKA 30

 

Prednáška o štúdiu VŠ

11.00 FU TUKE

SMU

 G / 103

       104    

FAZ

BLO

 

FAZ

 

BLO

TKA

D1

D2

E

II.P

D

ZPD

PEN

28

Prednáška o štúdiu VŠ

11.00 FU TUKE

TKA

M / 105

107,113

111 PC

RÁC

LUK

ILČ

FEK

                               

 

ODKAZY