Prevádzková porada - 14.11.2017 o 15.00 hod.v učebni 22

Účasť všetkých zamestnancov školy povinná.

ODKAZY