1/4 klasifikačná porada - 21.11.2017 o 15.00 hod. v učebni 22

Vyučovanie končí po 7. vyučovacej hodine, 14:20 hod.

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov školy povinná.

ODKAZY