Rodičovské združenie - 18.1.2018

 

Informatívne združenie rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach

sa uskutoční vo štvrtok 18.1.2018 v miestnostiach podľa rozpisu.

 

Program:

16.00 – 16.30  -  stretnutie triednych dôverníkov a prerokovanie návrhu rozpočtu  v zasadačke na prízemí

             16.30  -  konzultácie rodičov a  učiteľov I. – IV. ročníkov

 

Rozmiestnenie  tried

ODKAZY