Polročná klasifikačná porada

POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA - 30.01.2018 / (utorok) O 15.00 HOD. V UČEBNI 22 

Vyučovanie končí po 7. vyučovacej hodine, 14:20 hod.

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov školy povinná.

Program: 1) Organizačné pokyny

                 2) Klasifikácia a výchovné opatrenia za prvý polrok šk. roka 2017/2018

                 3) Rôzne

ODKAZY