Porada - 13. 11. 2018

 

13. 11. 2018 o 15.00 hod. v učebni č. 22 sa koná zasadnutie pedagogickej rady.

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov školy povinná.

 

Program:

  1. výchovné opatrenia
  2. výsledky kontroly
  3. zmeny v pracovnom poriadku: práca doma, vykazovanie nadčasov, nový dochádzkový systém
  4. DOD
  5. koncepcia rozvoja školy 2018-2023
  6. školenie BOZP
  7. prezentácia školského psychológa
  8. organizačné pokyny
  9. rôzne

ODKAZY