Oznam pre rodičov a žiakov

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

 

     V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole v dňoch 05.02.2018 – 29,6% a 6.02.2018 – 30,2% a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 

7.02.2018 - 9.02.2018.

Nástup do školy je v pondelok – 12.2.2018

                                                                                                

                                                                                                                      Riaditeľstvo školy

ODKAZY