Náhradný rozvrh 13.3.2018

UTOROK:  13.3.2018   

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

Svet médií 1, 2

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. Jakobyho 15

 + príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

BLO, ŠEB

R

O

S

I.B

F

Svet médií 1, 2

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. Jakobyho 15

 + príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

ČEP, KOL

A

M1

M2

I.C

D1

Svet médií 1, 2

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. Jakobyho 15

 + príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

BEN, REP

D2

V

E

II.A

G

Galéria Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

Zraz vlaková stanica 7.45 hod. Košice

Príchod vlaková stanica Košice 15.53 hod. - rozchod

FAZ, (TKA – vedúca exkurzie)

R

O

S

II.B

F

Galéria Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

Zraz vlaková stanica 7.45 hod. Košice

Príchod vlaková stanica Košice 15.53 hod.- rozchod

ČIA

A

M

II.C

V

Galéria Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

Zraz vlaková stanica 7.45 hod. Košice

Príchod vlaková stanica Košice 15.53 hod. - rozchod

LOV

D

E

III.A

R

Kurz ochrany života a zdravia

Zraz 8.15 hod. a odchod 8.30 hod. Jakobyho 15

+ príchod Jakobyho 15 o 12.35 hod.

KAM, MIL

G1

G2

S

III.B

F1

Kurz ochrany života a zdravia

Zraz 8.15 hod. a odchod 8.30 hod. Jakobyho 15

+ príchod Jakobyho 15 o 12.35 hod.

PAP, ŠPA

F2

A

E

III.C

V1

Kurz ochrany života a zdravia

Zraz 8.15 hod. a odchod 8.30 hod. Jakobyho 15

+ príchod Jakobyho 15 o 12.35 hod.

HOR, LOR

V2

D1

D2

II.P

D

PDT

JEN

111 PC

PDT

JEN

111 PC

PDT

JEN

111 PC

TYP

JEN

111 PC

TYP

JEN

111 PC

                 

                     

                      Pohotovosť: KOČAP:           FKE, PIK           Dozor šatňa v učebni 7: SMU, SCH  

                                            Svet médií:      ILČ, LUK,    

                                            Exkurzia LM:   PAL

 

UTOROK: 13.3.2018

POKYN PRE ORGANIZÁCIU MIMOŠKOSKEJ AKCIE

Pokyny:      I. ročníky: Zraz na školskom dvore (Jakobyho 15) o 7.50 hod. učitelia vykonávajúci dozor 

                    urobia prezentáciu žiakov a o 7.55 hod. sa presunú MHD na Jedlíkovú 9 – jedáleň

                    internátov na predstavenie Svet médií 1 a 2. Po skončení predstavenia sa spoločne žiaci

                    pod vedením učiteľov vykonávajúcich dozor presunú MHD do školy na Jakobyho 15, najneskôr 

                    o 12.30 hod. majú žiaci rozchod po vykonaní kontrolnej prezentácie. Zoznamy žiakov s prezentáciou  

                    odovzdať  TRU.

                    II. ročníky: Zraz na vlakovej stanici je o 7:45 hod., (žiaci by mali mať už lístky na cestu tam aj späť                       

                     zakúpené pred tým, aby mali cestu zdarma, počet miest zdarma je vo vlaku obmedzený), odchod  

                     vlaku 8:07 s príchodom do LM 10:15 hod. Učitelia vykonávajúci dozor urobia prezentáciu žiakov

                     pred vstupom do vlaku a odkontrolujú aj po nastúpení do vlaku. Vedúcou exkurzie je TKA, riadite                   

                     sa jej pokynmi. Vlak z LM do Košíc odchádza 13:46 s príchodom do Košíc 15:53. Rozchod žiakov aj                

                     učiteľov je na vlakovej stanici. Zoznam žiakov s prezentáciou odovzdať TRU. Pred odchodom na

                     exkurziu treba odovzdať organizačné zabezpečenie akcie (PEC) a cestovné príkazy.

                    III. ročníky: Zraz na školskom dvore (Jakobyho 15) o 8.15 hod. učitelia vykonávajúci dozor 

                    urobia prezentáciu žiakov a o 8.30 hod. sa presunú pešo na miesto určenia KOŽaZ-u.

                    Po skončení kurzu sa spoločne žiaci pod vedením učiteľov vykonávajúcich dozor presunú pešo do  

                    školy na Jakobyho 15, až tu majú žiaci rozchod po vykonaní kontrolnej prezentácie – 12.35 hod.

                    Zoznamy žiakov s prezentáciou odovzdať  TRU. Vedúci kurzu je KAM, riadite sa jeho pokynmi. Pred                           

                    odchodom treba odovzdať organizačné zabezpečenie akcie PEC.

                     II.P : sa učí podľa upraveného rozvrhu, viď rozpis

                    IV.ročníky: maturujú podľa časového harmonogramu, príchod do školy o 8.50 - 9.00 hod. do 9.25 

                     usadení  v miestnostiach podľa rozpisu.           DRŽÍME PALCE !!!

 

ODKAZY