Náhradný rozvrh 14.3.2018

STREDA:  14.3.2018

Trieda

Odbor

1.

2.

3.

4.

5.

I.A

G

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. Jakobyho 15

 GAJ, IVA

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

GAJ, IVA

R

O

S

I.B

F

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. ŠEB, BAČ

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

ŠEB, BAČ

A

M1

M2

I.C

D1

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. REP, LOR

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

REP, LOR

D2

V

E

II.A

G

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. PAL,  SCH

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

PAL, SCH

R

O

S

II.B

F

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. REV, TUP

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

REV, TUP

A

M

II.C

V

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. LOV, FKE

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

LOV, FKE

D

E

III.A

R

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. BLO, CAB

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

BLO, BEN

G1

G2

S

III.B

F1

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. FIN, ČEP

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

ČEP, FEK

F2

A

E

III.C

V1

Svet médií 3

Zraz 7.50 hod., odchod 7.55 hod. BRA, HOR

Návšteva Galérie, výstav

príchod 12.30 hod. Jakobyho 15 - rozchod

BRA, HOR

V2

D1

D2

II.P

D

GDI

ŠEA

355

GDI

ŠEA

355

GDI

ŠEA

355

GDI

ŠEA

355

GDI

ŠEA

355

                      Dozor šatňa v učebni 7: PIK, PAP

                      Pohotovosť: ILČ, KAM, KOP

POKYN PRE ORGANIZÁCIU MIMOŠKOSKEJ AKCIE

Pokyny:      I. – III. ročníky: Zraz na školskom dvore (Jakobyho 15) o 7.50 hod. učitelia vykonávajúci dozor    

                    urobia prezentáciu žiakov a o 7.55 hod. sa presunú MHD na Jedlíkovú 9 – jedáleň internátov, na  

                    predstavenie Svet médií 3. Po skončení predstavenia sa spoločne žiaci pod vedením učiteľov                  

                    vykonávajúcich dozor presunú do Galérie, alebo na výstavy, ktoré vyučujúci vykonávajúci dozor si 

                    dopredu naplánovali a dohodli. Po prehliadke výstav sa pešo, alebo MHD presunú do školy na   

                    Jakobyho 15, až tu majú žiaci rozchod po vykonaní kontrolnej prezentácie – 12.30 hod. Zoznamy  

                    žiakov s prezentáciou odovzdať  TRU.

                    II.P: sa učí podľa upraveného rozvrhu, viď rozpis

                    IV. ročníky: maturujú podľa časového harmonogramu, príchod do školy o 8.50 - 9.00 hod.  do 9.25  

                    usadení  v miestnostiach podľa rozpisu.           DRŽÍME PALCE !!!          

ODKAZY