Riaditeľské voľno - 26.3.2018

Vedenie školy udeľuje žiakom - v pondelok 26.3.2018 riaditeľské voľno z dôvodu konania talentových skúšok.

Vyučovanie pokračuje v utorok 27.3.2018 podľa rozvrhu hodín. 

ODKAZY