Plenárna schôdza rodičov

Plenárna schôdza rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach

sa uskutoční v utorok  17.4.2018 v učebni 22 na Jakobyho 15 v Košiciach. 

Program:

16.00 – 16.25  -  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na prízemí

             16.30  - plenárna schôdza rodičov v učebni 22 

             17.00  - konzultácie rodičov a  učiteľov I. – IV. ročníkov

Rozmiestnenie  tried

ODKAZY