Zasadnutie pedagogickej rady - 22.3.2018 o 15.00 hod.učebňa 5

Program: 1) Hlasovanie o výchovnom opatrení
              
                2) Organizačné pokyny

ODKAZY