DiscoverEU

POZOR POZOR!!!

ŠANCA CESTOVAŤ ZDARMA PO EURÓPE!

 

Máš 18 rokov  rád cestuješ vlakom a chceš spoznať Európu?

Link: http://europa.eu/youth/discovereu_sk 

Prihlasovanie bude možné online od 12. júna 12.00 hod. do 26. júna 2018 12.00 hod. 

Prihlásiť sa môžeš ako jednotlivec alebo ako skupina najviac 5 osôb

Podmienky:

18 rokov k 1. júlu 2018 (t. j. tvoj dátum narodenia je v období od 2. júla 1999 do 1. júla 2000 vrátane)

cestu plánuješ začať medzi 9. júlom a 30. septembrom 2018

chceš cestovať najmenej 1 deň a najviac 30 dní

chceš cestovať aspoň do 1 krajiny a najviac 4 zahraničných destinácií v rámci EÚ

ODKAZY