ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 

SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 3.SEPTEMBRA 2018

8,55   - nástup žiakov na školskom dvore
9.00   - hymna, príhovor
9.30   - triednicka hodina
10.30 - koniec vyučovania
10.30 - žiaci zúčastňujúci sa projektu Erasmus+ mobilita žiakov, majú stretnutie v učebni č. 5,

 doneste si so sebou občiansky preukaz, preukaz poistenca, pero a aktualizovaný ISIC

ROZPIS TRIED (pre zobrazenie kliknúť) >>>

ODKAZY