PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOV - 18. 9. 2018

Plenárna schôdza rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach

sa uskutoční v utorok  18.9.2018 v učebni 22 na Jakobyho 15 v Košiciach. 

 

Program:

16.00 – 16.25  -  stretnutie triednych dôverníkov  v zasadačke na prízemí

16.30  - plenárna schôdza rodičov v učebni 22

17.00  - 17.45 – triedne aktívy pre I. ročníky

17.00 – 17.45 - konzultácie rodičov a  učiteľov II. – IV. ročníkov

 

 Rozmiestnenie  tried (pre zobrazenie kliknúť) >>>

 

 

ODKAZY